onsdag 1 juni 2011

Feminismen

Jag är feminist och det är jag stolt över. Använder ordet i min mejladress uppsalafeminist@hotmail.com Har skrivit om min feminism vid flera tillfällen bl a Trött Om konstruktionen av feministen, den sjuke m.m.

Likaså har jag skrivit om identitet och tillskriven roll. Jag är väl medveten om att jag tillskrivs vissa egenskaper när jag uttalar att jag är feminist. Detta kan medföra svårigheter i samtal med andra, men om vi människor slutar använda vissa ord för att andra är okunniga om ordens innebörd, så får vi ett fattigare språk. Dessutom vägrar jag låta mig styras av rädslor för vad andra ska tycka och tro om mig. Åtminstone försöker jag undvika att låta rädslorna styra.

I utredning efter utredning, rapport efter rapport slås det fast att jämställdhet är ett kunskapsområde. Ändå finns det alldeles för många som tror sig veta vad jämställdhet handlar om och agerar i sin professionella roll utifrån sina egna fördomar och skeva föreställningar om jämställdhet. När den egna föreställningen inte stämmer med krav som lagen ställer på ett aktivt jämställdhetsarbete, så uppstår motstånd på många arbetsplatser. Det är inget konstigt. Jämställdhet handlar om makt och det tar tid att förändra maktstrukturer.

När motståndet kommer är det viktigt att inte ge upp utan fortsätta arbeta strategiskt och långsiktigt. I dessa strategier ingår att göra kartläggningar för att synliggöra ojämställdheten, att föra samtal och ha en ödmjukhet inför att vi har kommit olika långt i våra reflektioner och värderingar om jämställdhet och att tillföra kunskap. Lilla genushäftet 2.0, som jag tidigare skrivit om visar att genusvetenskap är ett kunskapsområde. Det handlar inte om olika tyckanden.

Lilla genushäftet är på 32 sidor och en bra ingång till att öka sin kunskap om jämställdhet och genus. Häftet är framtaget för lärare i förskola och skola och den sista uppdateringen är gjort på uppdrag av skolverket.

För övrigt har jag sovit dåligt i natt. Legat på min spikmatta i flera omgångar för den brukar få mig att somna eller åtminstone varva ner. Jobbade hemifrån i morse, men har ännu inte bytt från nattlinne till vanliga kläder. Nu ska jag göra lite Yoga Nidra på balkongen och sedan klä mig. Vid sextiden kommer en kompis förbi och vi ska fixa lite mat tillsammans.

Bilden har jag hämtat från Naturskyddsföreningens nyhetsbrev. Visst är nattvioler vackra. Längtar efter att få känna orkidens underbara doft i sommarnatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar