söndag 6 februari 2011

Mer om hyckleri och demokrati

På sjuttiotalet deltog jag vid flera olika tillfällen i gruppterapisamtal. Kände ganska snart att det var lät att knäcka koden för vad man förväntades säga. Eftersom många uttalade sig utifrån de förväntades säga blev samtalen ganska ointressanta.


Från avhandlingen Att lägga politiken till rätta av Ann-Sofie Lennqvist Lindén har jag hämtad idén till nedanstående bild. I en idealisk organisation är cirklarna i princip helt överlappande. Om cirklarna överlappar varandra ganska lite finns det ofta rollkonflikter. Det är organisationen som sätter ramarna för individens beteende. Samtidigt finns det olika förväntningar från olika grupper på en individ som har fåt ett uppdrag. Individens frihetsgrader är beroende av omgivningens förväntningar. Du kan läsa mer om detta fr.o.m s 55 i avhandlingen.

Jag tror att det är svårare i dagens politik att stå upp för dina egna värderingar om du har en stark moral och vill agera etiskt. En identitet som innebär att du vill leva som du lär är svår att kombinera med ledande politiska uppdrag. Det mest hotfulla jag gjorde gentemot andra partiföreträdare var när jag som kommunalråd krävde ett fullmäktigebeslut på att mitt kommunalrådsarvode skulle sänkas. Jag stod i praktiken upp för det mitt parti tidigare krävt, nämligen att politikerarvodena skulle sänkas. Då tog mobbningen mot mig fart och det spreds förlöjligande lappar.

Att stå upp för demokrati ska värden som också gäller andra än personer i den egna organisationen är svårt. Vi lever väldigt mycket i ett vi och dom samhälle där vi:et står för det goda och dom:et för de onda. Kritik mot det egna partiets agerande är svårt. Däremot får du ofta applåder om du kritiserar andra partiers agerande. Kritik av andra stärker den egna identiteten av att vara god. Vill du göra karriär i ett parti eller en organisation bör du alltså agera enligt dessa principer. Denna kultur kan t ex vara ett skäl till att America Vera Zavala skriver i Flamman 3 februari att
”..partiet de senaste åren blivit allt mindre, allt mer homogent och likriktat och samtidigt politiskt urvattnat.”

Skolverket presenterade i veckan en slutrapport om antimobbningsarbete i skolan Utvärdering av metoder mot mobbning.

En av slutsatserna är att

”Schemalagda särskilda lektioner för alla klasser som programmen förespråkar ökar enligt utvärderingen mobbningen av flickor och yngre pojkar. Ingen effekt på mobbning eller kränkningar av pedagogiskt material har påvisats. Lektionerna kan upplevas som tjatiga och övningarna konstruerade. Elever har berättat att de beteenden som tränas under de särskilda lektionerna bara tycks gälla under dessa lektioner. Under rasterna, i korridoren och matsalen gäller
ofta andra normer. ”

Denna utvärdering får mig att tänka på 70-talets gruppsamtal. Eleverna lär sig vad de ska säga på värdegrundslektionerna och sedan går man ut ur klassrummet och fortsätter agerar som man brukar. Allt så kallat värdegrundsarbete som enbart medför att alla säger och gör det man förväntas säga och göra förändrar inte maktförhållandena. Det blir precis som inom politiken när den är som sämst, man lär sig en retorik som inte har med det egna partiets sakpolitiska agerande att göra. Människor fostras till att bli hycklare, för det gynnar den egna karriären.

Ett konstruktivt sätt att öka etiken och moralen i samhället är att möjliggöra för alla, såväl i partierna som i övriga samhället att de två ringarna i bilden ovan, identitet och tillskriven roll är så överlappande som möjligt.

För övrigt är jag fortsatt trött, det känns som om kotor och bäcken ”lever rövare” i kroppen. Är rädd för att Taxol inte hjälper mig, men får vänta med svaret på alla undersökningar ytterligare en vecka.14 februari träffar jag läkare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar