söndag 4 december 2011

Moral, etik och framtid

Har precis skrivit under uppropet ”Radikalisera klimatpolitiken nu!” 

Det händer alltför lite för att åstadkomma förändringar som ser till att livet här på jorden fungerar på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Det är en påtaglig skillnad mellan de stora risker som forskare lyfter fram och den uppmärksamhet som klimatfrågorna får. Det är vi i den rika delen av världen som gett upphov till utsläppen, samtidigt som de som drabbas hårdast är redan fattiga människor och kommande generationer.

Vi i den rika världen har ett speciellt ansvar för att göra vad vi kan för att minska klimatförändringarnas omfattning. Vi måste vara beredda att ompröva vår egen livsstil. Det behöver inte vara negativt. Forskning visar att stigande konsumtionsnivå i ett rikt land som Sverige inte ökar människors tillfredsställelse. Detta är innebörden i nätverket Radikalisera klimatpolitiken nu:s upprop.

Uppropet lyfter också upp moralfrågorna. Sverige ska präglas av en livsstil som är moraliskt försvarbar ur ett klimatperspektiv – att vi får en hållbar livsstil som vi kan vara stolta över – och som kan inspirera andra länder till efterföljd.

Ärkebiskopen i Svenska kyrkan har en debattartikel ”Vi blundar fortfarande” som också handlar om klimatfrågorna i dagens lokaltidning.

”Kanske ska inte alla människor ha rätt till vatten, luft och mat för sin överlevnad? Kanske ska förhållandena man fötts under och vilken bakgrund man har få avgöra rätten till överlevnad? Argumenten må låta absurda, men i klimatpolitiken verkar det vara precis det som gäller.”

Etik och moral är viktigt - och en bör leva som en lär. Det handlar om hur jag konsumerar och agerar i olika sammanhang. Denna vecka har jag handlat små blommor i krukor, färgade plaststenar som ser ut som glas, små runda röda kulor av metalltråd, en liten groda, glaskulor med grön vätska och tomma ofärgade glaskulor. Affärsbiträdet visste inte om materialet innehöll miljö- och hälsovådliga ämnen. Allt var spontaninköp. Jag köpte saker jag egentligen inte behöver, men som gör mig lite glad. Tycker att jag fått det lite finare hemma.

Är det OK att följa konsumtionssamhälleskulturen? Var har jag mina gränser? Vad är etik och moral och lever jag som jag lär? Tänker att det inte finns några enkla sanningar. Ingen mår bättre av att jag sätter min egen konsumtionsrätt så snålt att mitt liv blir fundamentalistiskt. Varje individ behöver hitta sitt sätt att leva moraliskt och etiskt och samtidigt ha livskvalitet. Samtidigt påverkar vi varandra. När fokus ökar på miljöproblemen och fler väljer mer hållbara livsstilar, så förändras samhällskulturen. Tänker att etik och moral också ska kopplas till dagens samhällsnorm. Viktigast är att inte säga en sak och göra något annat, att vara en falsk retoriker. Dessutom behövs föregångare som utmanar. Tycker mig se många engagerade unga människor som tar ansvar för miljö och hållbarhetsfrågor och tänjer normerna.

1 november bloggade jag om pengar och makt
”Jag borde placera mina pensionspengar i bra etiska fonder, i socialt- och miljövärdiga fonder. Jag borde se till att varje krona jag äger används på ett hållbart sätt. Jag borde överhuvudtaget minska min konsumtion och vara mer solidarisk med nuvarande och framtida generationer.”

Nu har jag en personlig rådgivare på min bank. Han ska se över hur jag har placerat mina pensionspengar och andra pengar. Har efterfrågat stöd i hur jag kan använda mitt kapital på ett mer etiskt och hållbart sätt, utan att behöva ta alltför stora risker. Uppdraget är alltså inte tillväxt utan hållbarhet. Min rådgivare gillade denna utmaning, vilket också känns bra. Jag vill inte lägga massor av tid och tankekraft på att granska olika företag och fonder. Nu får jag hjälp av en person som känner lust i att ta i detta.

Lever alltså inte helt som jag lär och vill. Känner mig ändå ganska nöjd över att jag låter frågorna ta plats och ger mig tid till reflektion.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar