söndag 4 december 2011

Ingen kan göra allt men alla kan göra något

När jag ser mig runt i min bekantskapskrets, så tänker jag att alla försöker på sitt sätt bidra till en hållbar utveckling. Några tar ett stort miljöansvar och tänker över sin konsumtion och sina utsläpp av växthusgaser. Andra är mer socialt engagerade och några bidrar i föreningslivet och politiken på olika sätt.

Tycker det är viktigt att inte sprida moralkakor, för de krymper människor. Ingen individ kan däremot fråntas ansvaret för sina handlingar och de flesta positiva förändringar börjar med medborgares krav på beslutsfattare. För att rädda vårt klot åt framtida generationer krävs däremot beslutsfattare med stora öron, som uppfattar folkmajoritetens krav.

I eftermiddag har jag återigen varit i Uppsalas konsert- och kongresshus. Denna gång för att njuta av Il Giardino Armonico.

Utöver att anläggningen har bidragit till ett ökat kulturutbud har den gynnat hotell och restauranger i Uppsala. Tyvärr stämmer ofta ordspråket att ”mycket vill ha mer”. Ofta skrivs insändare och tas olika kontakter för att restaurangverksamheten i huset ska privatiseras. Trots att verksamheten bidrar till att fler restauranger etablerats i anläggningens närhet vill en också etablera sig i själva huset. Uppsala konsert och kongress påstås också ha fördelar före andra restauranger och därmed bedriva illojal konkurrens. Därför har verksamheten minskats ner och kök och matlokaler används inte optimalt. Enskilda företags intressen tillåts gå före samhällsnyttan. Privata näringslivets intressen är som ofta när moderaterna styr viktigare än medborgarnas intresse av att gjorda investeringar används effektivt och på ett för alla hållbart sett.

Ett skäl till att Uppsala äntligen fick sin konsert- och kongressanläggning är att Musikens Hus Vänner stod på sig och ihärdigt kämpade så att kommunen tog ett beslut. Tänk om varje människa bestämde sig för att göra åtminstone en solidarisk insats för att världen ska bli bättre, med mer kultur, mer möten och samtal mellan människor, mindre miljö- och hälsoskadliga utsläpp och ökad jämlikhet och demokrati. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar