tisdag 29 november 2011

Mer om kritik, yttrandefrihet och demokrati

”Den moderata riksdagsarbetet bygger på lydnad och partikulturen präglas av makt och misstänksamhet. Särskilt bråkiga ledamöter möts av öppen utskällning från statsminister Fredrik Reinfeldt. I sin bok ger den förra moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson en mycket dyster bild av hur det är att vara riksdagsledamot.”

I en P1 intervju framför Anne-Marie Pålsson att ledamöter som vill avancera i partier anpassar sig till strukturen och underordnar sig partiledningen. Hon har just kommit ut med boken Knapptryckarkompaniet. Enligt AMP så gäller denna kultur alla partier. Jag tror att den mer eller mindre gäller alla partier, men är värst i de två största partierna. Lyssna på P1 här

I dagens lokaltidning läser jag om överläkare Stefan Branth, som påtalade brister vid akuten på Akademiska sjukhuset till media. Han hoppades på debatt men blev i stället tystad av sjukhusledningen och bemött på ett sätt som till slut fick honom att säga upp sig. Ledningen framförde att de hade diskuterat arbetsrättsliga åtgärder kring honom, vilket är en inlindad version av att säga: tyst, annars får du inte behålla ditt jobb.

Jag har tidigare bloggat om ”tig och lydkulturen”.
Tycker att det är bra att det nu förs en debatt om meddelarskyddet, efter Caremas och Attendo Cars misskötsel av äldreboenden i Stockholm. Vi som arbetar i offentlig sektor har åtminstone rätt att kontakta media, utan att bli utsatta för repressalier. Både socialdemokratiska regeringar och moderata har stoppat förslag att utvidga meddelarskyddet till den privata sektorn. Först ändrade sig S och nu är även M beredda att utreda ett införande av meddelarskydd. Vänsterpartiet har så länge jag kan minnas arbetat för att meddelarskyddet ska utökas till att också gälla offentligt finansierade verksamheter. Hör mer i medierna i P1 

När jag har varit kommunalråd och ingått i majoriteten har jag haft ett övergripande ansvar för demokratifrågor. Efter valet 1998 drev vänsterpartiet igenom att Uppsala kommun skulle tillsätta en demokratiberedning. En vänsterpartist tillsattes som ordförande i beredningen. Uppgiften var kontroversiell redan från början. Borgarna var inte villiga att arbeta med demokratifrågor inom en beredning och särskilt inte när en vänsterpartist var ordförande.

Beredningen hade knappt hunnit starta när Moderaternas dåvarande kommunalråd och nuvarande KS-ordförande Gunnar Hedberg i en debattartikel 22 mars 1999 i lokaltidningen med rubriken ”Varning för vänstern” försökte förlöjliga beredningen. I artikeln efterfrågade han snabba beslut om rätt saker, nämligen det som var Moderaternas hjärtefrågor, kundvalssystem. Artikeln avslutades med orden

”Det som ser ut som att skapa samtalsformer, kanske på mjuka kuddar, inte bara riskerar att bli ett evigt grupparbete och slöseri med tid och resurser, det kan utvecklas till ett direkt demokratiskt hot om Vänsterpartiets uppfattningar om socialistisk demokrati, som den enda demokratin får utrymme. Varning!”

”Att skydda yttrandefriheten är själva gnistan som en gång tände ljuset i Amnesty International. Det ljuset släcker vi aldrig. Fortfarande begränsas rätten att uttrycka sina åsikter i nästan hälften av världens länder. Det uppmärksammar vi just nu genom en global manifestation”

Så skriver Amnesty på sina webbsidor. Jag har gått med i manifestationen, vilket innebär att jag ska skicka ett email varje dag till olika länders makthavare under 10 dagar. Vill du också vara med i manifestationen så hittar du sidan här.

Tycker Amnesty gör att bra arbeta för att öka demokratin och skydda mänskliga rättigheter i hela världen.

Önskar att fler inser att demokratin också är hotad i Sverige på sikt. Mandatperioden 2002 – 2006 var jag ordförande i ett demokratiutskott. Vi arbetade fram en definition av ordet demokrati, som antogs av en enig kommunstyrelse och infördes i fullmäktiges viktigaste beslutshandling, budgethandlingen IVE.

Kommunens definition var:

”Den representativa demokratin är en unik och oöverträffad form för att processa och fatta gemensamma och bindande beslut. Den har formats under lång tid och med mycken möda. Vår demokrati är inte självklar eller ohotad. Hela samhället måste arbeta tillsammans för att vidmakthålla och utveckla demokratin – varje ny generation måste vinnas.


Vårt politiska arbete i Uppsala ska präglas av ödmjukhet inför uppgiften och arbetsformerna ska inbjuda alla att delta och påverka.”

Denna text tog Alliansen genast bort från kommunens viktigaste dokument när de vann valet i Uppsala 2006 och demokratiutskottet lades ner. I dagens politiska kultur är enda möjligheten att stärka demokratin att människor engagerar sig och kräver folkstyre, öppenhet och utökat meddelarskydd för alla. Kanske också att en granskar vilka ledamöter som står upp för demokrati och kritiskt tänkande i parlamenten, så att fler demokratiengagerade väljs in från alla partier vid nästa val.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar