måndag 28 november 2011

Våga kritisera istället för att anpassas till dåliga normer

Har pratat med en veterinärstudent i helgen om Sveriges lantbruksuniversitets djurhållning i nybyggda djurstallar i Lövsta.

Veterinärstudenter har under hösten anmält missförhållanden angående djurhållningen till länsstyrelsen. Djur fick inte tillräckligt med mat, många stod hungriga, smutsiga, magra och sjuka, hygienen var mycket dålig och strömängden var minimal, om den ens fanns. En kalv fick stå ensam i en box full av avföring, utan strö, mat eller vatten under flera timmar.

Veterinärstudenterna har skrivit insändare och SLU har svarat. Ansvarig dekanus Kerstin Svennersten-Sjaunja skriver att SLU är medvetna om bristerna vid Lövsta och arbetar för att lösa problemen.
Studenterna framför bl.a att de vi vill ha en ärlig och öppen diskussion om veterinärkårens ansvar för djuren och djurskyddet.

”Veterinärer har anmälningsplikt till länsstyrelsen vid misstanke om brott mot djurskyddslagen. Men trots att många veterinärer har haft insyn i missförhållandena på Lövsta under flera månader har ingen anmält. Det krävdes en ovanligt orädd veterinärstudent för att någon skulle ropa att kejsaren var naken.


Samma sak gäller ute i landet. Det är tabu att anmäla för veterinärer som till vardags kan uppmärksamma brister. Som veterinärstudenter lär vi oss lojalitet med våra kunder, djurhållarna, genom att inte vara så kritiska om inte djurskyddsföreskrifterna uppfylls. Men om veterinärer låter djurskyddsproblem pågå i månader och inte vågar koppla in länsstyrelsen – vem ska då skydda djuren?"
Jag tror att det på många ställen har uppstått normer när veterinärer skyddar djurhållare som missköter sig. Tänker bland annat på det som blev följden av att Djurrättsalliansen filmade misär och vanvård av grisar i svinstallar. Under två års tid tog sig aktivister in på närmare 100 grisgårdar runt om i landet för att dokumentera hur svenska grisar har det. Bilder visade skadade, sjuka och döda grisar i smutsiga boxar utan tillräckligt med strö. 92 djurägare polisanmäldes men bara en anmälan ledde till åtal.

Djurägarna dömdes inte, men däremot budbärarna från Djurrättsalliansen. Se filmer om vanvård av grisar här

Med motiveringen ”För att de avslöjat det orimligt höga pris som djur, människor och miljö betalar för vår billiga mat.” fick Daniel Öhman och Malin Olofsson Stora Journalistpriset 2011 i kategorin Årets avslöjande. På P1 Matens pris - bloggen hittar du deras program
Sverige framställs ofta som landet där vi har en stark djurskyddslag och där djuren mår bra. Särskilt storskaliga djurgårdar försöker och ofta med stöd från centerpartiet ge sken av det goda landet som skiljer sig från de andra, de i Danmark, i övriga Europa och i värden. Alliansen har försämrat tillsynen av djurstallar.

Sverige har haft en radikal djurrättslag, visserligen med brister, men ändå. Ett problem är att lagen inte följs, låga köttpriser och ekonomi har blivit viktigare än djurens rätt. Även på SLU:s mönstergård har ekonomin fått gå före. Tror att veterinärstudenterna har helt rätt när de skriver ”Som veterinärstudenter lär vi oss lojalitet med våra kunder, djurhållarna, genom att inte vara så kritiska om inte djurskyddsföreskrifterna uppfylls.”

Veterinärstudenterna har bildat ett etiskt utskott och fler och fler ansluter sig. Jag gläds åt alla modiga kritiska studenter och hoppas de fortsätter stå upp för djurens rätt när de är färdigutbildade och kommer ut i samhället. De behövs. Osunda normer och kulturer går att förändra.

För övrigt var jag på ett fint dop av mitt minsta barnbarn igår. Grät en skvätt av lycka i kyrkan.

Skrev följande dikt till henne författad av AUGUSTINOS 354 - 430 e kr

O människa lär dig dansa.
Jag älskar dansen för den befriar människan, knyter det sorgsna till gemenskap
Jag älskar dansen som främjar sundhet, klarhet i tanken och en rörlig själ

Dans är förvandlingen av tid och rum, för människorna som ständigt är i fara och förfaller till ensidig tanke, vilja eller känsla

Jag älskar dansen.
O människa lär dig dansa. För annars vet änglarna inte vad de ska göra med dig .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar