lördag 5 november 2011

Fredagens ETC

Är fortfarande kvar i sängen och har precis läst klart Dagens ETC. Många bra artiklar.
Maria-Pia Boëthius ledare ”Spinndoktorerna styr Sverige” avslutas med ”Vi har nu fått ett högerns pr-maskineri att leda landet, poserandes som politiskt parti”. Hon menar att vi lever i en moderat berättelse där bara vinnare räknas, med undertexter att ideologin kan vi dölja och hederlighet behöver vi inte bry oss om.

MPB synande av moderaterna är igenkännbar och bra gjord. Moderaternas nuvarande manipulation ger utdelning. Klassklyftorna ökar. Och jag känner igen sättet att uppträda från många moderater i Uppsala. Vänliga, väluppfostrade och falska. De egentliga syftena döljs. Konservativa ”hederliga” gamla moderater borde göra uppror. Varför är de så tysta? Är makten i alla sammanhang viktigare än moral, hederlighet och demokrati?

Läs gärna ledaren, som tyvärr ännu inte är utlagd på webben. Tidningen innehåller också en uppräkning av alla förslag och beslut som moderaterna motarbetat och röstat nej till i riksdagen.

Nej till allmän rösträtt, nej till sänkt arbetstid, nej till kvinnlig rösträtt, nej till avskaffande av dödsstraff, nej till sjukkassa, nej till a-kassa, nej till mer semester, nej till allmänt barnbidrag, nej till fri abort, nej till partnerskap för homosexuella, nej till fri sjukvård, nej till fria skolmåltider…

Däremot ja till apartheid, ja till Irakkriget, ja till FRA, ja till höjd a-kassa, ja till privatiseringar…

Du kommer till MPB:s ledare här
Lena Sommerstad har mycket att säga i en intervju. En kritik mot Håkan Juholt som jag delar är att det saknas en tydligare inriktning vad gäller partiets intellektuella arbete och idédebatten. Saknar också detta i mitt eget parti.

EU bygger fler och fler murar mot flyktingar i omvärlden. Gränsen mellan Turkiet och Grekland är den plats där flest människor tar sig in illegalt i EU. Flyktvägar via båt hindras av bland annat svenska spaningsplan som flyger över östra Medelhavet. Grekland uppför nu ett 10,3 kilometer långt dubbelt stängsel med taggtrådsrullar emellan.

Att fly landvägen är redan idag farlig. För två år sedan ordande en muslimsk församling i byn Sidiro en gravplats. 150 immigranter har redan begravts där. Imamen anser att barriärerna bygger på en fruktansvärd idé.

”Vad skulle du själv säga om det blev krig i ditt land och någon stängde gränserna så att du inte kan förflytta dig? Säger han.”

Jag har tidigare bloggat om Fort Europa.
Gillar Martin Halldins krönika om män och feminism. Han skriver att handlingen är viktigare än läpparnas bekännelse.

Ehrenberg skriver bra om pornografi och prostitution. Prostitution handlar om manligt våld, om att med pengar köpa sig makt. ”Sex ska handla om frivillighet, lust och en slags glädje och kärlek. Inte om skam, hat, självförakt, känsla av otillräcklighet, slentrian, jobb och pengar.”

Nu ska jag börja med nästa blogg, som nog blir ännu längre. Jag vill problematisera begreppet frihet och fri vilja.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar