söndag 16 oktober 2011

Fort Europa

Lördagens Konflikt i P1 påminde mig om Fort Europa. Jag minns så väl teckningen med ett muromgärdat Europa som användes av Nej-sidan i folkomröstningen om EU 1994 och som jag tyvärr inte lyckas hitta. Nu lever vi i denna verklighet. Eva-Britt Svensson, som nyligen avgått som EU-parlamentariker skriver däremot om Fort Europa på flyktingbloggen.

För den som flyr undan krig eller politisk förföljelse finns det ytterst få lagliga vägar att använda sig av iför att hitta en fristad i ett säkert land. Konflikt innehöll flera intressanta reportage om detta.

Intervjuade poliser i programmet gjorde det tydligt hur en kan konstruera en flyktingsmugglare som den onde, som har så lågt människovärde, så det går bra att skicka tillbaka personen till tortyr i Iran. Jag syftar på Amir Heidari, som själv kom som flykting till Sverige från Iran 1979. I tre decennier har han smugglat tusentals iranier som vill fly till Sverige, Tyskland eller Kanada. För många iranier i exil är han en hjälte, en idealist som utan egen vinning hjälper sina landsmän att fly från en regim som fängslar, torterar och till och med avrättar regimkritiker.

I dagens Europa ses det som kriminellt att hjälpa flyktingar att fly. Heidari har flera gånger dömts och fängslats som flyktingsmugglare. Den 5 november förra året utvisades Amir Heidari från Sverige till Iran, efter beslut av regeringen. Migrationsminister Tobias Billström menar att det inte råder någon tvekan om att det var rätt att genomföra utvisningen.

Konflikts journalister har nu spårat Heidari till ett annat land i Europa. Han vågar inte åka tillbaka till sina släktingar och familj i Sverige. Heidari berättar om förhören och tortyren i iranska fängelser innan han genom mutor lyckades fly. Svenska Amnesty International hade redan tidigare varnat för risken att Amir Heidari skulle utsättas för tortyr om han fördes tillbaka till Iran. Amnesty menar att Sverige genom att utvisa honom har brutit mot FN-konventionen mot tortyr.

I Konflikts studio deltog statsvetaren Peo Hansen från Linköpings Universitet som forskar om migration och arbetskraftsinvandring. Han bekräftar att flyktingsmuggling blir en sista utväg när de reguljära skyddssystemen inte fungerar. Peo Hansen ger en skrämmande bild av Europas historia under de senaste femtio åren. Positiva undantag finns under 60-, 70-, och början av 80-talet.

Europa av idag vill egentligen bara ta emot välfungerande arbetskraft. För att ha kontroll över vilka som släpps in byggs höga murar. Barn, kvinnor och särskilt flyktingar som kan vara traumatiserade av tortyr och svåra krigsupplevelser är inte välkomna. Efter andra världskriget fanns det många flyktingar i Europa. Dem skickade vi däremot till Kanada, Australien och Sydamerika.

Läs också om att antalet apatiska flyktingbarn ökar, t ex på SVT:s webbsidor. Några hotas av utvisning.

Lyssna på P1 konflikt om romerna vars utvisning Tobias Billström försvarade.

Hyckleriet är omfattande. Mänskliga rättigheter gäller i högtidstalen, medan en cynisk politik genomförs i vardagen. Nu ökar pressen på Carl Bildt, se dagens DN. Nu kritiserar också borgerliga parlamentariker Bildt för bristande trovärdighet. http://www.dn.se/nyheter/politik/carl-bildt-anklagas-for-bristande-trovardighet Är det inte dags att kräva Tobias Billströms avgång efter alla ovärdiga uttalanden om romer, flyktingsmugglare m.m.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar