måndag 17 oktober 2011

Textsnutt från mina genusstudier

Jag ligger hela tiden efter i mitt läsande av kurslitteratur. Intressant men skulle inte orka mer än en månad.


Här kommer ett litet citat från en av artiklarna jag läste i helgen.

”När människor förlorar tron på fasta gränsdragningar och absoluta skillnader skapas det möjligheter till faktisk förändring. Kampen för ett jämlikare samhälle har fört oss några steg närmare den dag när vi oavsett om vi föds med penis eller vagina kan förverkliga vår fulla potential som människor. Kroppen eller den biologiska konstitutionen kommer då inte längre att fungera som ett fängelse, utan istället ses som en möjlighet - ett löfte om frihet från de kulturella restriktioner som tidigare delat in mänskligheten i två kön, varav det ena är klart överordnat det andra. Kroppen kommer därmed att betraktas som en plastisk skapelse som vi kan forma efter våra behov och begär.”

                                                                 ur Muskler, fobi och estetiseringar av Thomas Johansson

För mig känns detta citat hoppingivande.

För övrigt har jag läst en artikel i DN  om att bröstcancervården är ojämlik mellan olika landsting.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar