torsdag 13 oktober 2011

Motpoler

I tisdags bloggade jag om Emmanuel Ezras föreläsning om möten mellan människor. I artikeln jag refererade till berättade Emmanuel Ezra att vi aldrig är fria från undermedvetna reaktioner.

”I en psykologisk studie fick försökspersoner se porträttbilder flasha förbi på en tiondels sekund och sen fick de frågan om de kunde beskriva personerna på bilderna.

- Det kan tyckas märkligt att de överhuvud taget svarade, en tiondels sekund är mycket kort tid. Studien visar att vi är väldigt snabba på att känslomässigt och undermedvetet värdera och sortera in folk i fack. Det gäller att vara medveten om att det sker hela tiden.”

I sorteringen ingår att placera människor i olika kategorier utifrån kön, klass, ras, ålder, kroppsstorlek m.m.

Sorteringen utifrån kön är en del i görandet av kön, där män och kvinnor ses som varandras motpoler. Läste i Fria tidningen att fyrtiotvå personer skickat ett brev till Socialstyrelsen där de begär att få säga upp sina kön.

”De anser att statens registrering av kön vid födseln orsakar många individer stort lidande. De motsätter sig statens rätt att baserat på läkares uppfattning om deras genitalier vid födseln, registrera dem med ett juridiskt kön som de aldrig själva godkänt. De menar även att juridiska kön legitimerar det könsförtryck som finns i samhället.”

Vänsterpartiet hann aldrig behandla en motion om att inrätta ett tredje kön på vår kongress i Gävle 2010. Däremot har riksdagsgruppen lämnat en motion om detta till riksdagen. Om det ska finnas ett, tre eller fler kön kan en alltid diskutera. Viktigast är att frågan om att bryta upp tvåkönsmodellen är väckt. Vägen är lång till en förändring. Dagens förslag ska inte behöva innebära att vi slutar föra statistik över könsorättvisor. Så länge könsmaktsordningen består är det nödvändigt att också synligöra orättvisorna.

Dagens genusföreläsning handlade om prostitution. Kvinnor har under årtusenden delats upp i två motpoler, madonnan och horan. Förenklat uttryckt har kvinnor oavsett de prostituerat sig i det offentliga rummet eller varit mannens ”ägodel” i det privata rummet behandlats som objekt, vars främsta uppgift är att behaga mannen och underordna sig hans behov. Sveriges prostitutionslagstiftning som kriminaliserar köparen av sex tycker jag är bra. Tanken att en människa har rätt att för pengar köpa en annan människas kropp och utnyttja den för sina påstådda sexuella behov bygger på att några ska underordnas andra. Den dag all prostitution har upphört finns inte längre horan och madonnan i människors föreställningsvärld. Två motpoler har då försvunnit till förmån för ett mer jämlikt samhälle.

Andra motpoler är herre och slav. Slavhandeln förbjöds 1813 i Sverige och de sista slavarna friköptes 1847. 1865 avskaffades slaveriet i USA. Däremot finns föreställningar kvar om att vissa kategorier ska underordna sig andra. I rapporten Att färgas av Sverige, som jag tidigare bloggat om framkommer i intervjuer med färgade ungdomar att förväntningarna på dem är att de ska ha underordnade jobb som lokalvårdare m.m.

Så läge som vissa tjänster betalas till ett lägre pris än andra tjänster, så finns dessa föreställningar kvar. Det finns ingen skälig anledning till att det ska kosta mindre att anlita en lokalvårdare än en rörmokare i det egna hemmet. Om studenter inte behövde ta studielån, så de slapp höga lånekostnader, så borde inte heller läkarbesöket kosta mer än fotvårdsbesöket. Min vision är ett klasslöst samhälle. Motpolerna herre och slav har varit olika starka under olika decennier och århundraden. Sverige har varit mer jämlikt än idag . Klassamhället har stärkt sitt grepp sedan början av nittiotalet och med dagens moderatstyre så ökar skillnaderna med rasande fart.

Mindre starka men ändock motpoler, är begreppen frisk eller sjuk. En sak är att vara sjuk för att en har drabbats av ett virus eller av ryggskott. En annan är att ha en kronisk sjukdom. Det ska vara en rättighet att vara sjukskriven när en läkare har konstaterat att en saknar arbetskapacitet och detta vid behov granskats av andra läkare, anser jag. Indelningen i friska och sjuka, som varandras motpoler tycker jag däremot förstärker stereotyperna över hur en ska vara om en har t ex kronisk cancer, MS, svår värk eller någon annan kronisk sjukdom. Jag känner mig mer eller mindre sjuk eller frisk olika dagar och att mina tankar om hur länge jag får leva också växlar vet alla som följt min blogg. Bäst för min hälsa är nog om det får fortsätta så.

Människor kommer nog alltid att sortera andra vid första mötet med en ny individ, men däremot vill jag leva i ett samhälle där sorteringen inte medför diskriminering av människor utifrån olika synliga och hörbara kategoritillhörigheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar