söndag 18 september 2011

Partikultur, enhedslistan i Danmark och solidaritet

Jag gillar ledarna i ETC som Maria-Pia Boëthius skriver. Fredagen 16 september ställer hon frågan ”Är det så här vi vill leva? Alliansregeringen beskrivs med tre ord: känslokyla, pr och obarmhärtighet. Politiken handlar i mycket om att gynna dem som redan har för den målgruppen är störst. Politikens budskap för att få röster är att blåsa upp väljarnas girighet.

Maria-Pia Boëthius efterlyser istället en solidarisk politik som ”slår följe med det fina” i människan.

I det danska valet har två partier gått fram kraftigt. Radikale vänster har ökat med 8 mandat till 17 mandat. Enhedslistan har också ökat med 8 mandat från 4 till 12 mandat. Båda partierna har haft tydliga politiska budskap och är antirasistiska.

Enhedslistan består av flera vänsterpartier och tillämpar kollektivt ledarskap. Debatterna mellan olika åsikter kan vara hårda, men alla blir respekterade. Partikulturen verkar genomsyras av ett demokratiskt tänkande. Är inte särskilt insatt i enhedslistans politik och kultur men tror att en försöker leva som en lär. Det politiska uppdraget är att åstadkomma förändring, inte att kortsiktigt vinna röster. Minns med sympati en dansk politiker från enhedslistan jag träffade på ett politiskt vänortsmöte i Danmark. Han menade det han sa och samtalen jag hade med honom var fria från tom politisk retorik. Upplevde honom som ”jordad i sig själv”.

Jag bloggar mycket om politisk kultur. Mitt syfte är inte att detta ska vara vänsterpartiets utåtriktade politik. Vänsterpartiets politiska dagskrav är ofta bra. Det jag vill är att öka medvetenheten om den egna kulturen, att partiets företrädare mer ska leva som en lär och inte bygga politikens innehåll på ”vi” och ”dom”. Likaså att retorikens syfte inte ska vara att locka väljare genom att bli mer populära, utan att som Maria-Pia Boëthius skriver ”slå följe med det fina” i människan.
Enhedslistan har ökat sitt väljarstöd med 200 procent. Det går att förändra om en står upp för det en genuint tror på. En annan mer solidarisk värld är möjlig.

Jag har flera gånger tidigare bloggat om att leva som en lär bl.a här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar