fredag 10 december 2010

Leva som man lär

För mig är det är en viktig utgångspunkt att försöka leva som jag lär. Det är däremot inte samma sak som att jag också alltid gör det. Att alltid följa de regler som man tycker att man ska leva efter är nog en omöjlighet. Däremot tycker jag att det är viktigt att orden jag säger betyder något för mig, så att jag inte bara säger en massa saker för att det låter bra.

Som kommunalråd var jag med och påverkade och tog beslut om policier, program och planer. Det blir lätt många vackra ord när man ska skriva visioner och långsiktiga mål med det man vill uppnå. För mig har orden i programskrivningar betytt något och min avsikt med att ställa mig bakom besluten har varit att jag vill ha en förändring. Det är ju för att åstadkomma förändringar som jag från början engagerade mig politiskt. I efterhand kan jag se att många beslut som är tagna i Uppsala kommunfullmäktige inte har medfört några förändringar. Alltför många har tolkat dem som vackra ord som man inte behöver bry sig om. Tror därför att politiker i nämnder och styrelser bör se till att det tas beslut om handlingsplaner där insatser, resurser, ansvar och uppföljning finns redovisade. Annars finns risken att orden fortsätter att vara just bara vackra ord.

Världen skulle bli en bra plats att leva på för alla om alla fina FN-beslut som konventionen om mänskliga rättigheter, kvinnokonventionen, barnkonventioner, mål om att utrota fattigdomen, miljööverenskommelser m.m. också genomfördes i praktiken.
Det handlar dels om att om inriktningen i besluten genomförs så får så många människor det så mycket bättre och ekosystemen fungerar bättre. Men det handlar också om demokratin och tron på att ett medmänskligt hållbart samhälle är möjligt.


Även om det är en omöjlighet att helt leva som man lär, oavsett det handlar om regeringar, företag eller enskilda individer, så mår vi alla bra av att känna att avsikten bakom orden är seriöst menad. Och att det går att förändra, även om det sker i snigeltakt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar