lördag 11 december 2010

Om liv

Jag vill så mycket med mitt liv och kan säkert uppfattas som otålig eldsjäl. Det påstås att när man blir äldre och får mer perspektiv på livet, så kan man ta det lugnare, och det stämmer säkert delvis, men inte helt. När man blir äldre minskar den återstående delen av livet man har kvar att leva och dagarna blir på ett sätt viktigare. Då gäller det ännu mer att göra saker när man har möjlighet. Tänker t ex på en kvinna som dog av bröstcancer för snart två år sedan. Hon ville hinna göra många resor innan hon dog, så det blev många resor mellan cellgiftbehandlingarna. En annan vän åkte till Frankrike med sin syster innan orken tog slut.

Jag har inga behov av att resa. Har tänkt att åka till sol, bad och värme någon vecka men tar mig inte tid att planera och genomföra. Jag vill ägna mitt liv åt hållbar utveckling, med särskilt fokus på jämlikhet och jämställdhet. (Och åt mig själv, dotter, barnbarn och vänner)

Några socialdemokrater skriver att de vill ha Lena Sommerstad som ny partiledare i dagens lokaltidning. Lena har genomtänkta ståndpunkter för en mer hållbar utveckling, så debattartikeln gjorde mig glad. Om socialdemokraterna väljer att gå åt höger eller vänster har stor betydelse för utvecklingen, i varje fall på kort sikt. På lång sikt tror jag socialdemokraterna helt förlorar sin maktposition om de går åt höger, för varför ska borgerliga väljare rösta på kopian till borgerlig politik?

Det är 3,8 miljarder år sedan allt liv började på jorden. Liv uppstår troligen spontant om de rätta förutsättningarna finns och uppstår ur död materia. Liv finns därför troligen på flera ställen i kosmos enligt ett referat av boken ”På spaning efter livets ursprung” av Jörgen Sjöström i dagens lokaltidning. Enligt artikeln har den belgiske cellforskaren Christian de Duve betonat att vi måste vidga perspektivet om vi ska förstå de existentiella frågorna om liv:

”Jorden är inte en naturens lek, ett märkvärdigt korn runt en märkvärdig stjärna i en märkvärdig galax, förlagd i tillfälligheternas ”känslolösa” virvel av stjärnor…. Jorden är tillsammans med triljoner andra jordliknande kroppar del i ett kosmiskt moln av vitalt stoff som existerar därför att universum är som det är…. Så att en mängd livsbärande planeter måste uppstå.” För Duve är meningen med våra liv att ”finna universums struktur, som råkar vara sådan att det producerar tankar genom att skapa liv och medvetande.”


Enligt referatet av boken kan universum genom tankar finna sin struktur och därmed blir dessa tankar en mening med livet. I universums struktur får mänskliga begrepp som ”sanning, skönhet, godhet och kärlek” en högre mening.

Spännande tycker jag. Tankar runt meningen med livet, och meningen med mitt eget liv är eviga. Och det är väl tur att det inte finns några ”rätta svar”, men att många har tid och möjlighet att reflektera runt och samtala med andra om vad just jag vill med mitt liv. Och jag tänker fortsätta att försöka verka för ökad jämlikhet och hållbar utveckling så att fler får möjlighet till reflektion och val av vad man använder sin tid till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar