söndag 4 september 2011

Hur kan vi garantera en öppen och utvecklande maktutövning

I alla organisationer och myndigheter finns grupper och individer som har mer makt än andra. Makten kan antingen utgå från formella eller informella grunder. Ofta handlar det om en blandning. Det är därför jag tycker att alla ska arbeta normkritiskt och granska den egna gruppens informella maktpositioner.

På Vänsterpartiets framtidsgrupp pågår ett samtal om rådgivande medlemsomröstningar, som handlar om att flytta över makt från organisationens ledning och valberedning till medlemmarna. Så här inleddes en av samtalstrådarna.

Därför medlemsomröstning:

” Inom alla partier finns en apparat bestående av bland andra partistyrelse, VU och anställda m fl. Denna apparat återspeglar i bästa fall medlemmarnas åsikter, men det finns åtskilliga exempel på att så inte är fallet. Apparaten har ett intresse att slå vakt om sina positioner och stödja kandidater som företräder apparatens intressen. Detta är inget konstigt, så fungerar alla organisationer. Denna partiapparat är också i regel emot medlemsomröstningar, tycker att den förstår saker bättre än medlemmarna. Vi bör inse och erkänna att detta är demokratiskt problem som finns i de bästa organisationer och just därför vara positiva till ett mera direkt medlemsinflytande i form av rådgivande eller beslutande omröstningar.”


Jag känner igen denna beskrivning från många olika sammanhang. Det är ett skäl till att jag tycker öppenhet och maktdelning är så viktigt inför beslut som inte rör personärenden eller förhandlingar med andra organisationer. Förhandlingar måste ibland ske i slutna rum innan en har kommit överens och personärenden som inte gäller personval ska inte behandlas offentligt.

När öppenheten ökar kan inte personer i ledande ställning gömma sig bakom vad kollektivet beslutat. Öppenhet runt förslag till beslut, offentliga beslut och protokoll, medför att en kan ställa krav på att beslutsfattare förklarar varför de röstat som de gjorde.

Rådgivande medlemsomröstningar i frågor där medlemmar har en reell möjlighet att sätta sig in i frågeställningarna gör att fler får möjlighet att framföra sina ställningstaganden. I ledningsgrupper finns ofta en lojalitet mellan representanterna. Hos medlemmar finns inte denna typ av negativ lojalitet, alltså en lojalitet som bygger på att om jag stödjer dig, så stödjer du mig. När avstånden ökar mellan ledning och medlemmar förstärks också känslan av vi och dom. Kritiska medlemmar kan i värsta fall uppfattas som hotfulla av ledningsgrupper, vilket riskerar öka slutenheten i ledningsgrupper som inte reflekterar runt såväl formell representativ demokrati som demokratiska processer.

Öppenhet och avsaknad av konserverande lojalitetsband hos medlemmar som ges möjlighet att ta ställning i olika viktiga frågor ökar alltså förutsättningarna för en sund utveckling i olika organisationer. Dessa ”insikter” framför många medlemmar i vänsterpartiet, vilket gör mig väldigt glad och hoppfull.

Har också tidigare bloggat om demokrati och maktdelning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar