tisdag 16 augusti 2011

Kör, Ring P1 och avmonopoliseringen av apoteken

Nu har jag börjat i kören igen. I våras blev jag hes och kunde inte sjunga när jag behandlades med antikroppsläkemedlet Avastin. Nu när jag slutat med denna behandling fungerar rösten bättre. Dessutom är jag lite piggare. Det var ovant men roligt att sjunga igen och dessutom kul att träffa alla körkompisar.

Lyssnade på Ring P1 i morse när jag gick till jobbet. Det var ganska tröttande att höra alla inslag, där inringarna bara utgick från sig själva och sina snäva verkligheter.

Den första kvinnan som ringde hade ett vidare perspektiv och pratade om vikten av preventivmedelsrådgivning och möjligheter att få preventivmedel i stora delar av Afrika. Hennes åsikt var också att många kvinnor inte vill ha så många barn, men har svårigheter att skydda sig.

Detta inlägg missförstods medvetet eller omedvetet av flera personer, som pratade utifrån ett etniskt svenskt perspektiv. En sexbarnsmamma ansåg att hon blev mobbad av den första kvinnan, eftersom hon fött många barn. Rena snurren alltså.

Det finns många som ofta finns i normens mitt, men som tror sig vara offer för olika oförätter. Egentligen är det tragiskt med perspektivlösa människor, som fastnar i sina egna problem och som är blinda för livets alla härliga möjligheter och frihetsgrader. Jag tror att den ökade individualismen har lett till att andelen människor som mår dåligt har ökat. Tänk i första hand på dig själv-politiken slår nog mot folkhälsan.

Har flera gånger skrivit om läkemedelsindustrin, Läkemedel, media m.m. Debatten har fortsatt i lokaltidningen. Nu har representant er för ett privat apotek gett sig in i diskussionen. Denna gång är fokus på generikareformen som innebär att apoteken ska byta originalläkemedel till billigare kopior.

Debattörerna skriver bland annat:

”För att säkerställa avmonopoliseringen av apoteksmarknaden år 2009 höjde staten apotekens handelsmarginal. De ökade vinstmöjligheterna skulle locka nya aktörer att etablera sig på marknaden.”

Regeringen lovade att avmonopoliseringen inte skulle leda till högre läkemedelspriser och statens ökade kostnad måste täckas på annat vis. Därför infördes skärpta regler avseende utbyten av läkemedel med samma verksamma substans. Genom att apoteken varje månad tvingas ersätta det hittills billigaste generikat med ett några ören billigare ska ytterligare 60 miljoner kronor sparas.

De skriver också:

”Tidigare hade apoteken kunnat expediera det billigaste lagerhållna generikat inom en läkemedelsgrupp och sälja det tills lagret var slut. Efter att ”månadens vara” ersatts av en ny måste den hitintills billigaste kasseras. Generikaföretagen, som pressat sina marginaler, vill inte ta tillbaka överblivna produkter från föregående månad. Det har å ena sidan lett till att mindre apotek tar hem små volymer av månadens vara, som tar slut innan nästa generikum blir obligatorium. I andra fall går överblivna läkemedel till förbränning. Detta är slöseri med resurser och negativt för miljön.”

Tycker alltså att debattörerna synliggör många intressanta aspekter av apoteksprivatiseringen. Regeringens brådska med att privatisera apoteken har alltså medfört försämringar för apotekskunderna, ökade kostnader för apoteken och slöseri med resurser. Detta är inte första gången den borgerliga regeringen slarvar fram sina reformer. Jag är framförallt kritisk till innehållet i regeringens förda politik, men tycker också att snabba och dåligt genomtänkta beslut är ett stort problem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar