lördag 9 juli 2011

Mer om Palestina

På måndag klockan 18.30 är det torgmöten både i Uppsala och i Stockholm för att kräva att blockaden mot Gaza upphävs och Grekland upphör med den olagliga kvarhållningen av fredsflottan. Ska försöka gå.

Läste en intressant intervju med en f.d. israelisk soldat från organisationen Breaking the silence.

Fria tidningens intervju med israelen synliggör på ett tydligt sätt hur soldater görs till monster, hur människor hjärntvättas i det sk ”kriget mot terrorism” och hur människors värdighet urholkas av ockupationen. Israelernas krig mot palestinierna är ett krig av rika mot fattiga, ett krig mot civila som för det mesta är obeväpnade. Det är en artikel som på ett tydligt sätt pekar på konsekvenserna av en uppdelning av människor i vi och dom. Jag har tídigare flera gånger bloggat om riskerna med denna dikotymisering

”Vi har växande rädsla, vrede och fascism i Israel men det finns röster som påminner om att vi inte är offer. Vi kommer från insidan av samhället och riktar oss först och främst till samhället. Vi uppmanar våra bröder att se sig själva i spegeln: Låt oss titta på verkligheten och arbeta för förändring. Vi har blivit brottslingar, säger Itamar Shapira.”
Israeliska staten försöker beskriva det judiska folket som offer, när dagens Israelska befolkning via staten i verkligheten framförallt är förövare.

Artikeln avslutas med att den f.d. soldaten

”..efterlyser politiker vars drivkraft bottnar i folkets bästa och ett folk som har modet att kräva insyn i hur till exempel ockupationen går till. Generellt har människor i demokratier kommit att acceptera att med politik följer lögner.
– Det betyder att vi accepterar korruption istället för att kräva ärliga politiker. Jag kallas antisemit eller självhatande jude istället för att man försöker förstå att jag berättar om brutaliteten i samhället för att vi ska kunna leva på en bättre plats. Det är så självklart för mig att vi måste kräva uppriktig politik. Då kommer strukturerna av institutionaliserat våld inte bara i Israel utan även i resten av världen att falla. De måste falla.”

Det känns väl alltid bra att bli bekräftad i de åsikter hen själv har när hen läser andras framförda synpunkter. Kräv ärlighet i politiken !!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar