måndag 14 mars 2011

Mer gnäll och mindre gnäll

Jag tror det finns tillfällen och framförallt att det finns människor som gnäller och klagar för lite. Istället för att släppa ut den smärta och klagan hen bär på så tiger hen och lider. Det är ibland befriande att klaga. Det är också viktigt att andra runt om blir medvetna om att hen har ont, hen sörjer eller hen har så mycket som måste göras så att hen stressar och sliter för mycket. Att bita ihop är sällan en bra lösning. Polyannas ”vara glad lek” kan bli nedbrytande och kontraproduktiv. Jag har tidigare skrivit om Poyannas vara-glad-lek 1 februari 2011 och 17 mars 2010.

Nu ska jag försöka beskriva det motsatta, när hen gnäller för mycket och när gnällkulturer tillåts breda ut sig. När jag jobbade som lärare mötte jag ofta elever som gömde sina rädslor för att ta tag i uppgifter de uppfattade som svåra genom att säga jag orkar inte, jag hinner inte, o.s.v. Oavsett vilken hjälp och stöd jag erbjöd så fortsatte ursäktandet och gnällandet. Brist på motivation, koncentrationssvårigheter eller ovana att slutföra saker kan också döljas bakom ord som jag kan inte, det är för svårt, jag hinner inte e.t.c. Om detta sätt att undvika saker istället för att ta tag i det som behöver göras blir bekräftade av lärare, föräldrar eller chefer så breder gnällkulturen ut sig och omfattar fler och fler.

Inom delar av de verksamheter jag ska vara ett stöd för tycker jag att gnällkulturen tillåts breda ut sig. Istället för att synliggöra och bekräfta medarbetare och chefer som jobbar bra med jämställdhet och mångfald så lyfts de som gnäller fram. Personer som underlåter att be om hjälp utan istället klagar över de arbetsuppgifter hen har lyfts fram och förstärks.

Jag efterlyser alltså att människor med makt sätter ner foten och vägrar förstärka dem som gnäller, när gnällandet handlar om undanflykter från uppgifter som är möjliga och viktiga att ta tag i. Samtidigt efterlyser jag att makthavare vågar se och synliggöra när människor far illa på olika sätt i dagens hård samhälle. Jag efterlyser alltså både mer ”gnäll” och mindre ”gnäll” efter att orsakerna till ”gnället” har granskats. Och synliggör gärna både positivt och negativt gnällandet med humor. Humor ger perspektiv på negativa vanor och kulturer

Efter dessa ord ska jag passa på att gnälla lite. Jag har sovit dåligt i natt, är trött och har ont på flera olika ställen i kroppen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar