lördag 9 juni 2012

Lite bättre, om cancerland och om politik och att ta skada

Politiker, vanligt folk och att ta skada av
”Jag har då inte tagit skada av…” är ett argument som jag hör ganska ofta. Senast i morgonens Ring P1. Denna gång handlade det om skolavslutningar i kyrkan. Många inringare framförde att prästens välsignelse av skoleleverna vid skolavslutningen inte skadat ens eget barn eller en själv. Därför kunde religiös påverkan i skolans regi inte heller skada andra. Perspektivlösheten oroar mig, särskilt när inte argumenten blir bemötta. Beslutet om en icke-konfessionell skola bygger förstås inte på att alla barn tar skada av att bli välsignade, utan på att alla ska känna sig bekväma och välkomna till skolavslutningarna. Eleverna ska inte tvingas att lyssna på prästers religiösa predikningar utan att ha möjlighet att föra fram sin egen syn på det kristna budskapet. Det är länge sedan kyrkan skildes från staten, men kristendomsnormen sitter hårt. Likaså tanken att det som inte skadar mig eller mina barn inte heller kränker andra.

Det är den nya skollagen som slår fast att skolan skall vara "icke-konfessionell", vilket innebär att det inte får förekomma religiösa inslag i utbildningen. Detta är ett politiskt beslut i riksdagen och inget som skolverket hittat på. För demokratins skull är det viktigt att politiska beslutsfattare i olika media ges möjlighet att förklara grunderna till besluten.

Överlag tycker jag det är viktigt att politiker ges möjlighet att prata om likheter och skillnader mellan olika partier utifrån de beslut som tas. I många mediainslag framställs istället politiker som en grupp för sig med gemensamma intressen, som skiljer sig från ”vanligt folk”.  

God Morgon Världens ledarpanel är bra, för då framför ledarskribenter från tidningar med olika ideologisk hemvist sin syn på makthavare och beslut. Däremot tycker jag illa om när kommentatorer för fram hur de ser på olika partiers förslag och möjligheter, när de framställs som allmänt ”sakkunniga” om politik utan att deras politiska hemvist synliggörs. Dessa politiska tyckare utgår ofta från dagens politiska norm, utan att ha sakkunskap om vad som kan vara möjligt och omöjligt.

Bättre idag
Har varit lite piggare och mindre yr idag. I morse mådde jag mindre illa, men hade ont i magen. Hoppas därför på att illamåendet beror på matsmältningsproblem och inte på hjärnmetastaser.

Cancerland
P1 har i sommar en programserie kallad cancerland, som sänds på lördagar med start 30 juni.  Programmets utgångspunkt är författaren Agneta Klingspor självbiografiska bok "Stängt pga. hälsosjäl", där hon berättar om vad det innebär att få en biljett till "cancerland".

Í fyra delar får lyssnarna följa med hela vägen från beskedet, via operationer och förtvivlan till hopp om livet, träffa läkarna som måste ge det fruktade beskedet varje dag och följa med till stödgrupper och in i laboratorium där man försöker få fram botemedel. I tredje programinslaget finns en längre intervju med mig. Tyvärr är informationen om tid och datum för programinslagen felaktig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar