torsdag 17 maj 2012

Hållbarhet och solidaritet eller utestängande

Läser flera notiser i lokaltidningen som gör mig glad
  1. Att meka med cyklarna ett sätt att umgås
På Ungdomens hus i Uppsala träffas cykelverkstaden Veloisterna varje tisdagskväll. Ungdomar träffas för att hjälpa varandra att reparera cyklar. Initiativtagaren har fört in detta sett att umgås och ta ansvar för miljö och hälsa från Frankrike.
  1. Kollektiv miljökamp i Flogsta
Nu används återigen ett gammalt kolonilottsområde. Förr hade alla sina egna lotter, men nu odlar flera tillssammans och en har också startat ett matkooperativ. Att odla är ett sätt att umgås. Under säsongen anordnas vegansk matlagning på måndagar, fröbytardagar och självklart skördefest. På den gemensamma delen får alla odla och skörda.

Initiativtagaren ”
Erik Källman berättar
att många på odlingen håller sig till sitt eget men att alla ändå ska kunna känna sig inkluderade.
– Rent filosofiskt och personligt så tycker jag det är konstigt att roffa åt sig själv. Vi har en egocentrisk kultur och vi måste ge till varandra och hjälpa varandra, säger han.”

  1. Kläder till låns – för miljön
På Kalmar nation har studenter startat ett klädlånebibliotek. Det är som ett vanligt bibliotek, men det är kläder som lånas ut i stället för böcker.Plagg som en inte använder så mycket, behöver en ju inte köpa. Vill en d ha på sig något lite extra kan man väl lika väl låna det plagget? Ellen Emnéus säger till lokaltidningens reporter att en ”behöver faktiskt inte äga allt”.
Initiativtagarna Ellen Emnéus och Tahra Åhrberg vill försöka uppmärksamma problematiken kring masskonsumtion och samtidigt göra det möjligt för alla att känna sig fina, oavsett bakgrund eller inkomst.
  1. Matparken i Gottsunda
”Initiativtagarna Ylva Andersson och Maria Queiroz har tillsammans med lokalbefolkningen skapat en spirande grönsakspark där alla får vara med att delta, både i uppbyggnaden av odlingen och i olika aktiviteter som kurser och workshops. Målet med Matparken har varit att skapa en större köksträdgård och samtidigt göra husbehovsodlingen roligare och effektivare.” Matparken har funnits ett tag och en vän till mig som jobbar på en träffpunkt för äldre, som är aktiva i matparken.

Jag njuter av allt aktivt görande för att bygga system av tillit och solidaritet mellan människor. Lokala projekt mår oftast bäst av öppenhet och generositet. Enda kravet är att en inte motverkar syftet med aktiviteten.
Tycker det är illa att Uppsala Pride har utestängt Folkpartiet och LUF från Prideparaden. Uppsala Prides värdegrunder är queerfeminism, socialism och antikapitalism, vilka jag instämmer i. Däremot tycker jag en ska se vilka syften en har med olika aktiviteter. Uppsala Pride är inget parti, men självklart politiskt.
För mig är nödvändiga vägar för att öka jämliketen och hållbarheten att avskaffa kapitalismen och patriarkatet, arbeta intersektionellt och ha en socialistisk grundsyn. Liberala partier har andra grundläggande ideologier. Jag tror att bästa sättet att förändra maktförhållandena mellan heterosexuella och HBTQ-personer är att samarbeta med andra som vill samma sak och när det gäller HBTQ-frågorna finns det gemensamma intressen. Nu utestängs HBTQ-personer som står för en mer borgerlig ideologi.  Respekt för olikheter och ödmjukhet inför oliktänkande är viktigt. Breda rörelser som inte utestänger har större möjlighet att lyckas.

Tänker på FN-rörelsens enhetsfrontstanke.Med en gemensam grundsyn om det viktaste bör en samarbeta för att uppnå gemensamma syften.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar