onsdag 16 maj 2012

Nerförstrappa

Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten
”Drick ur ditt glas, se döden på dig väntar, slipar sitt svärd och vid din tröskel står.
Bliv ej förskräckt, han blott på gravdörn gläntar, slår den igen, kanske än på ett år.
Movitz, din lungsot den drar dig i graven.
Knäpp nu oktaven: stäm dina strängar, sjung om livets vår!”


Carl Michael Bellman
Nu har det runnit ut 2,75 liter vätska ur min vänstra lungsäck. Slangen är borttagen. Läkare har lyssnat på mina lungor och i höger lungsäck är det nog bara några deciliter. En tömmer inte höger lunga, eftersom det innebär större risker än fördelar. Är t.ex. svårare att komma rätt, när det så liten mängd vätska.

Troligen har jag också metastaser i vänster lungsäck, eftersom jag samlat så mycket vatten. Sjukvården följer inte upp detta, eftersom min cancer redan är så spridd.

Bellmans vers ovan kom upp i mina tankar när jag fick information om lungmetastaserna. Läkare har bara antytt detta tidigare. Just nu känns mitt liv sedan cancerbeskedet 1994 som en lång nerförs trappa.

 • Besked, operation, strålning och cellgifter 94/95 var första trappsteget.
 •  98/99 upptäcktes metastaserna i skelettet och det blev ytterligare ett kliv nedåt.  
 • 2006 när det inte längre fanns några antihormon som höll tillbaka cancertillväxten gick det ytterligare neråt
 • 2009 övergick jag från Xeloda till cellgifter och nedåtspiralen fortsatte
 • Hösten 2010 klarade jag inte längre jympan på Friskis&svettis
 • Skadade nerver så högerhanden fungerar sämre höst 2010
 • Levermetastaser våren 2011
 • Stressfraktur januari 2012
 • Vatten i lungsäcken januari 2012
 • Lungmetastaser våren 2012
 • Hjärnmetastaser april 2012
 • Vad blir nästa nedåtsteg?

Detta är min eländesbild. Jag kan också plocka fram fler olika positiva bilder, men just nu känns det som om det mest blir negativa besked framöver. Jag hoppas på en fin sommar, men nu förbereder jag mig nog för fler negativa besked.

Kanske ligger det en källa vid trappans slut?
Åkerveronica- ogräs! från mitt gamla trädgårdsland
Fredmans epistel nr 82 
Vila vid denna källa,
vår lilla frukost vi framställa;
rött vin med pimpinella
och en nyss skjuten beckasin.
Klang, vad buteljer, Ulla,
i våra korgar överstfulla,
tömda i gräset rulla,
och känn vad ångan dunstar fin!
Ditt middagsvin
sku’ vi ur krusen hälla
med glättig min.
Vila vid denna källa,
hör våra valthorns klang, kusin:
:,: Ho, ho, ho, ho, ho, hooo.:,:
Valthornens klang, kusin!”

Carl Michael Bellman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar