söndag 1 april 2012

Livets mening?

Den finns förstås ingen entydig berättelse om vad som är livets mening. Däremot finns det skäl att reflektera över vad som är livets mening för just mig. I onsdags skrev jag

”Lars Björklund skriver om livets mening i boken ”Modet att ingenting göra”. Han liknar varje människas liv med en skål. Skålen är fylld med det som ger lust och mening åt livet.”

Tycker att det ligger mycket i att varje människas skål borde vara fylld med det som ger lust och mening åt livet. Varje människa vill finnas i ett sammanhang, vill höra till. För att höra till så anpassar en sig till den samhällskultur/de normer som finns i ens närhet. Samhällskulturen påverkas av dem som har makten, såväl i det stora som i det lilla. Om fler olikheter finns med och påverkar makten/normerna så blir samhällskulturen/normerna tolerantare.

I dagens nyliberala Sverige styrs samhällskulturen av en smal och primitiv människosyn:

1.      Människor styrs av morötter och piskor

2.      Människor är tävlingsinriktade och alla vill helst bli ensam herre på täppan

Om livets mening är att vinna alla ”tävlingar” och själv samla så mycket makt och pengar som möjligt blir hela livet till ett primitivt spel. Tror att varje människa som lever efter dessa principer på sikt kommer att känna en djup olust med det en åstadkommit och det liv en levt.

Det jag nog framförallt vill säga med dessa rader är att dagens borgerliga ideologiska principer leder till att många människor som ”lyckas” känner en djup olust, medan andra som får slita för att ekonomin ska gå runt på ett drägligt sätt i detta ekorrhjul knappast orkar tänka längre än till hur morgondagens kostnader för mat, kläder, bostad, sjukvårdskostnader etc. ska betalas.

Om varje människas skål ska kunna fyllas med det som ger lust och mening åt livet, så behöver vi såväl byta ut politikens innehåll och den politiska kulturen, som dagens borgerliga regering. Och framförallt behöver vi ha politiska diskussioner om vilken en människosyn som olika partier grundar sig på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar