tisdag 3 januari 2012

Vänsterpartiets framtidsstrategi

Lyssnade på Bodil Malmsten i P1 i söndags. Var intressant.
Bodil Malmsten skriver på sin blogg

Problemet med socialdemokratin
"Att ett parti eller ett företag tar hjälp av ett pr-bolag för att öka sitt förtroende är inte fel i sig". Säger Karin Wanngård, oppositionsborgarråd.

Fel fel fel, det är så fel det kan bli.

Ett parti är inte samma sak som ett företag, ett politiskt parti som måste ta hjälp av ett pr-bolag för att öka sitt förtroende har inget förtroende för väljarna och inga visioner.
Det finns inga politiska alternativ”

Vänsterpartiet tar också hjälp av pr-bolag. Alla riksdagspartier gör säkert det. Och jag tror tyvärr att det är nödvändigt, men sedan är frågan hur detta görs. En del i pr-byråernas arbete är att hjälpa partier, liksom andra organisationer, kommuner och företag att fila på sina varumärken. Detta tror jag tyvärr också är nödvändigt.

Däremot blir jag bekymrad när uppdragen framförallt handlar om mainstream i hela organisationen. För att utveckling ska bli möjlig behövs utmanare, öppenhet och högt till tak. Varumärkesbyggen i partier, offentliga organisationer och föreningar i form av ökad homogenisering och uppifråndirektiv är ett hot mot kreativiteten och demokratin.

I dagens kapitalistiska samhälle är det vanligt att en ska uppträda företagslikt och i detta ingår såväl varumärkesbyggen som pr-byråer. Jag tycker att även vänsterpartiet är en del av denna företagslika inriktning.

Maria-Pia Boëthius har ofta synliggjort hur partier underordnar sig mediamainstreamkulturen bland annat i sin ledare ”Var förbannad”.
Den framtidsstrategi som vänsterpartiets kongress ska ta ställning till denna vecka har sådana företagslika mainstreaminslag.

I strategin  kan en läsa hur vi i vänsterpartiet ska vara.
”Vänsterpartiet ska inte vara ”politikerna”, som talar för ”dem”, folket. Tvärtom så ska vi alltid sträva efter att uttrycka oss på ett sätt som visar att vi tillhör dem som behöver förbättringar. Vi är hyresgästerna som motsätter oss ombildningar till bostadsrätter, vi är de visstidsanställda som vill ha trygga jobb och vi är småbarnsföräldrarna som vill ha en bättre förskola.”

”När vi möter människor läxar vi varken upp dem eller predikar för dem, istället lyssnar vi och bekräftar människors upplevelser och problembeskrivningar. Vi pratar så att folk förstår. Vi pratar inte luddigt om socialismen när vi möter människor, lika lite som vi pratar om teknikaliteter eller uttrycker oss byråkratiskt. Istället är vi dem som entusiasmerar och erbjuder konkreta verktyg för människor som vill organisera sig för att förändra samhället.”


”Vi ska vara de som sätter ord på det som många känner och utifrån våra grundläggande värderingar och ståndpunkter omvandla det till konkret politiskt arbete. Vi strävar inte efter att bli populära i det politiska etablissemanget, utan efter att hitta ett bättre sätt att kommunicera våra politiska prioriteringar så att människor förstår vad vi menar och upplever oss som relevanta. Vi ska alltså inte vara populärast bland andra politiker i kommunfullmäktige, utan de populäraste politikerna på gatan.“


”Även om vi ska vara ett parti med högt i tak så finns det ett tak även i vårt parti. Vi accepterar aldrig attityder hos någon medlem som förminskar eller kränker en annan medlem eller gör att någon känner sig mindre välkommen hos oss.”


Jag tänker yrka avslag på hela detta strategidokument. Inte för att jag tycker att allt som står ovan och i själva dokumentet är fel, men för att jag anser att det är fel att vänsterpartiets kongress eller vänsterpartiets partistyrelse ska ta beslut om hur vänsterpartister ska vara och uppträda.

Tycker alltså det finns skäl att reflektera runt allt som står ovan bland medlemmar. Varje människa bör reflektera runt sitt agerande och uppträdande och gärna tillsammans med andra. Men att ta ett uppifrånbeslut om medlemmars uppträdande i en företagslik kontext är farligt för demokratin.

Om kongressen tar denna strategi så sätter partiet upp pekpinnar för hur du och jag ska vara. Får jag tillhöra även om människor uppfattar att jag läxar upp dem och predikar för dem istället för att vara entusiasmerande? Och ska jag stå i skamvrån om jag är en butter och ilsken typ eller?

Framtidskommissionen och partistyrelsen har missat att vi är människor av kött och blod. Och det är som människor i mötet med andra människor som vi kan förändra samhället och inte med pekpinnar uppifrån. Strategin visar på en brist på förtroende för partiets medlemmar.

Det finns skäl att reflektera runt Bodil Malstens ord
Ett parti är inte samma sak som ett företag, ett politiskt parti som måste ta hjälp av ett pr-bolag för att öka sitt förtroende har inget förtroende för väljarna och inga visioner.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar