måndag 23 januari 2012

Jag oroar mig för framtidens äldreomsorg

Oroar mig över framtidens äldreomsorg. En kompis till mig som är sjuksköterska har sagt upp sig från sin tillsvidareanställning inom skattefinansierad privat utförd äldreomsorg. Hon vill jobba med äldre, men hennes kropp orkar inte med omänskligheten hos sin privata arbetsgivare.

Läser i lokaltidningen att det enligt en utredning av Regionförbundet i vårt län inom de närmaste åtta åren kommer att behöva rekryteras 5000 personer inom vård och omsorg. Samtidigt har Alliansens nya uppdelning i yrkesförberedande och högskoleförberedande gymnasieprogram gjort att antalet elever minskat kraftigt på vård- och omsorgsprogrammet.

I mitten av 90-talet hade den gymnasieskola i Uppsala som erbjuder vård- och omsorgsprogrammet fem parallellklasser. I höstas räckte antalet sökande bara till att fylla drygt en vanlig klass. Utbildningar som klassas som yrkesförberedande kräver tilläggskurser för att ge högskolebehörighet. Ungdomar väljer alltså bort denna möjlighet till att få jobb. Däremot finns det arbetslösa som vill jobba inom vård och omsorg, men platserna på komvux har dragits ner kraftigt.

Konkurrensutsättning av äldreboende sker kontinuerligt var fjärde år i Uppsala med möjlighet till två års förlängning. Länge har lägst lagda anbudsgivare vunnit upphandlingarna. Risken är alltså att personalen i Uppsalas äldreboenden får byta arbetsgivare var fjärde år, vilket knappast ökar attraktiviteten i yrket.

Vid konkurrensupphandlingarna har priserna pressats. Konsekvensen har blivit lägre kostnader för kommunen men färre antal anställda på boendena. När utföraren är ett privat aktiebolag med vinstintresse som drivkraft har arbetsmiljön för medarbetarna ytterligare försämrats.

Alliansens politik har alltså medfört försämringar för personalen och möjligheten att rekrytera unga som vill arbeta genom att

• göra om gymnasieutbildningarna så att eleverna inte automatiskt får högskolebehörighet på vård- och omsorgsprogrammet

• skära ner på antalet platser inom komvux

• konkurrensupphandla äldreomsorgen där den utförare som lägger lägst bud vinner

Konkurrensupphandlingarna påbörjades i Uppsala när borgarna hade makten 91-94 men socialdemokraterna och miljöpartiet har sedan fortsatt denna politik. Det enda parti som konsekvent motsatt sig skattefinansierad privat äldreomsorg är vänsterpartiet.

Jag undrar hur länge denna politik med försämringarna för medarbetare och äldre beroende av kommunens äldreomsorg ska fortsätta. Oroar mig för att verksamheten ska hamna i negativa spiraler, som blir svåra att häva. Ju färre som vill arbeta inom äldreomsorgen, desto större risk för fortsatta försämringar. Kvalitet inom äldreomsorgen handlar både om tillräckligt med pengar för att bedriva bra verksamhet och välutbildad motiverad personal.

Tänker också att om skattefinansierad äldreomsorgen inte håller en godtagbar kvalitet, kommer alla rika att efterfråga privat äldreomsorg som de själva betalar för. Det kommer då att uppstå en särskild äldreomsorgsmarknad för dem som inte är beroende av skattefinansierad verksamhet. Carema, Attendo care, Aleris m.fl. kan satsa på nya vinstgivande marknader. För den som har pengar finns alltid möjlighet att själva betala för kvalitet och att få personal till privat finansierad kvalitetsäldreomsorg är nog inget problem.

Vem förblir lojal mot kommunala äldreboenden om en har pengar och gamla mamma far illa av att bo där?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar