torsdag 24 november 2011

Kompromisser, dikotymisering och intersektionalitet

Kompromisser och blockpolitik
I USA har inte demokrater och republikaner lyckats/varit intresserade av att komma överens. Republikanerna vill inte kompromissa. De kräver stöd för alla sina förslag om jag har förstått det hela rätt. Lyssna på P1 inslaget om USA:s ekonomi och att en inte kommer överens om möjliga lösningar. Tror att de viktigaste orsakerna till oviljan att kompromissa är

1. Patriarkala strukturer där kompromissande ses som en svaghet

2. Majoritetsvalkretsar, som medför att kandidaterna kan förlora allt om de uppfattas som svaga.

Tycker att USA:s dåliga ekonomi och allt ojämlikare klassamhälle är ett tydligt exempel på konsekvenserna av ett valsystem där kandidaterna ställs emot varandra i majoritetsval. Systemet leder till en dikotymiseringen, en uppdelning i ”vi och dom” i ”goda och onda”. Det gäller att framställa sig själv som den goda och utmåla motkandidaterna som onda.

Det blir trots dikotymiseringen inte så stora skillnader på partiernas politiska förslag, eftersom du måste få en majoritet av rösterna och då kan du inte sticka ut med för radikala förslag. Däremot låter det i retoriken som om skillnaderna är avgrundsdjupa, eftersom det gäller att nå ut med budskap som väcker människors känslor.

Dessa tankar är ett skäl till att jag var tveksam till uppdelningen i svensk politik inför valet 2010 i rödgröna blocket och alliansen. Ska vi få ökad omfördelning och en mer hållbar utveckling krävs radikala partier som kommer in i parlamenten, står för en radikal politik och drar normerna om vad som anses som möjligt och därmed politiken åt vänster.

Utbildningsdag
I tisdags var jag på en heldag om våld i nära relationer. NCK (nationellt centrum för kvinnofrid)  , MachofabrikenMansmottagningen, Uppsala kvinnojour, Uppsala och Knivsta Brottsofferjour och representanter från polisens familjevåldsrotel berättade om sina verksamheter och sina värderingar. Inbjudare var det nya resurscentrum för våld i nära relationer. I resurscentret ingår socialtjänstverksamhet, kvinnoboendet Siri, Trappan  och Famnen

En kamp åt gången eller?
Kvinnojouren firar 30 år nu på fredag. Det är tack vare kvinnors organisering och kvinnojourernas arbete som våldet mot kvinnor har synliggjorts och stödverksamheterna byggts ut. Utan kvinnokampen skulle allmänt åtal inte gällt för partnervåld och kvinnomisshandel i hemmen hade ansetts vara familjens ensak.

Den mer än hundraåriga arbetarklasskampen har medfört ökad jämlikhet och kvinnokampen ökad jämställdhet. Utan frigörelsekampen i stora delar av Afrika och Asiens f.d. kolonier så skulle Västeuropa ha fortsatt med sina kolonier om det gynnat oss ekonomiskt. Utan queerörelsen hade förtrycket av HBT-personer varit ännu starkare. Utan funktionshindrades olika protestmarscher och påtryckargrupper hade tillgängligheten varit betydligt sämre.

Kampformer när en kategori går ihop och strider för en förändring har behövts och kommer att behövas i framtiden för att åstadkomma förändringar, men det behövs också andra förhållningssätt och nya strategier för att förändra maktstrukturer. Ska vi minska diskriminering och trakasserier i människors vardag så måste objektifiering och omedvetna kräkningar upphöra. Om strategin enbart bygger på stereotypiseringar och förenklingar, där vår gruppkategori tar kamp för att ”dom” ska förändra sig/besluten ska grundas i våra behov, så uppnår vi aldrig ett jämlikt samhälle. Det går inte att bara bygga politiken på att allt är någon annans fel, utan en måste också se till sina egna maktresurser.

Blir undrande när jag läser en intervju i ETC med Ida Gabrielsson, Ung Vänsters tidigare ordförande.
I inledningsorden till en bok om Ung Vänsters feministiska framgångar, Sprängkraft,  skriver Ida att feminismen har börjat handla om annat än det politiska subjektet; kvinnor. Journalisten frågar vad hon menar och hon svarar:

” På universiteten finns det en stark debatt, främst på en teoretisk nivå, där man använder postmoderna intersektionella modeller. Jag är positiv till olika förklaringsmodeller men sprängkraften ligger i att samla så många kvinnor som möjligt med olika intressen. Som det är nu bygger man pyramider istället för att skapa solidaritet mellan kvinnor. Man delar in kvinnor i olika mindre grupper och ställer dem emot varandra.”

Jag känner inte igen beskrivningen att en på universiteten, på teoretisk nivå bygger pyramider istället för att skapa solidaritet mellan kvinnor. Ida uttalar att en delar in kvinnor i olika mindre grupper och ställer dem emot varandra. Uppfattar detta som förvanskningar. Tycker att Ida rapar upp ord som hon tycker är negativa utan att ha förstått ordens innebörd. Postmodernism och intersektionalitet har blivit skällsord för grupper som vill ha enkla gårdagslösningar på dagens problem.

För att kunna mötas måste vi definiera vad begrepp står för, istället för att den ene använder dem som slagord. Öppenhet och samtal är enda konstruktiva vägen för at utveckla feminismen. Några pådyvlar istället andra grupper olika åsikter, som en inte kan känna igen sig i. Några börjar bygga ”vi” och ”dom” där “dom” redan är färdigdefinierade i en fyrkantig ask.

Retoriken hos Ida Gabrielsson verkar ha samma grund som den retorik jag tidigare bloggat om att Kajsa Ekis Ekman använder.

Regeringen kan komma att se över stödet till landets mansjourer, enligt en artikel i lokaltidningen. Statsminister Fredrik Reinfeldt lovade att ”ta frågan med sig” efter ett besök hos Uppsala mansjour på onsdagen. Jag tycker att mansjouren i Uppsala också har en tendens att dikotymisera könen, där gruppen män framställs som offer för någon annans/kvinnors agerande.

Så här står det på Uppsala mansjours webbsida
”Ensam är stark är en värdering som fortfarande är vanlig i vårt samhälle, och som speciellt män känner att de förväntas leva upp till. Därför har många män i en krissituation en tydlig benägenhet att gå in i antingen ett utagerande beteende eller blir mer passiva och inåtvända. Vissa män riskerar därför i en krissituation att fara mycket illa utan att det på något sätt behöver handla om någon egentlig personlighetsstörning eller psykisk sjukdom.”

Det är viktigt att män som mår dåligt erbjuds stöd. Likaså att män som misshandlar kvinnor och barn alltid ges möjlighet att genomgå professionell behandling. Det förekommer också att män misshandlas och krävs på underordning i heterosexuella relationer, men detta är ytterst ovanligt. Detta våld behöver också synliggöras, men på ett proportionerligt sätt. Tycker att ordspråket ”Det är undantagen som bekräftar regeln” är ganska bra i detta sammanhang. Eftersom det framförallt är genus som påverkar våra könsroller, så tycker jag det är viktigt att alla organisationer som vill motverka våld synliggör vilka som har makt att förändra de genus vi tillskrivs. I mansjourens text framställs männen som offer för något odefinierbart, ”män förväntas leva upp till”, ”de har en benägenhet att gå in i”, ”de riskerar att fara mycket illa” etc. Makt och ansvar osynliggörs. Mansjouren bortser från att det finns en könsmaktsordning. Mansjourer och mansnätverk behövs, men för att insatserna ska leda till faktiska förändringar så är det viktigt att den som söker stöd framförallt granskar sitt eget ansvar och sina egna möjligheter att åstadkomma förändringar.

Arbeta intersektionellt
Machofabriken visade i tisdags filmen Invald. Den visar hur vissa blir valda snabbt och andra inte alls får vara med i mansnätverket. Den vite kostymmannen, klassiske tjänstemannen och hantverkaren blev i filmen genast valda. Sedan blev det svårare. Tveksamt om den färgade mannen hörde dit och kvinnan och bögen stängdes ute helt från mansgänget. Reflektionsfrågorna var:

1. Hur tänker du kring grupper som uppfyller normer, och deras ansvar för att skapa en välkomnande stämning för alla som inte kan eller vill uppfylla normer?

2. Hur ser du på olika individers möjlighet att ”välja” att vara med i olika sammanhang?

3. Är dina deltagare vana att prata om vänskap, ömhet och närhet? Har alla erfarenheter av vänskap?

Machofabriken arbetar normkritiskt och tänker intersektionellt. Tomas Wetterberg som föreläste kommer från organisationen Män för Jämställdhet . Organisationen är tydlig i att det finns en könsmaktsordning. Så här står det på webbsidorna

”Ojämställdhet ger män en rad illegitima privilegier i förhållande till kvinnor på ett flertal områden i livet. Detta till priset av att kvinnor och barn och män skadas på en rad olika sätt. Det ojämställda samhället tar ofta mäns privilegier för givna - men gör samtidigt detsamma också med många problem som män och pojkar erfar som en följd av ojämställda mansideal.”

Tomas Wetterberg tryckte på att det är genusordningen som måste förändras om våldet ska minska.

I Uppsala samverkar kommunen, kvinnojouren, brottsofferjouren, stadsmissionen, mansmottagningen m.fl. En har olika roller och vänder sig delvis till olika målgrupper, men samarbete, istället för konkurrens gynnar alla som behöver stöd.

Jag anser att samarbete utifrån gemensamma värdegrunder ofta är den bästa vägen att åstadkomma en varaktig förändring, men gemensam kamp för ökade rättigheter är ibland den bästa vägen för underordnade grupper att åstadkomma förändringar.

För mig handlar politik ofta om att prioritera, om att se vem som har störst behov, vem som är mest maktlös, vad som inte kan vänta. Politik handlar om att syna maktordningarna och omfördela. Partier är något annat än kamporganisationer. Om olika grupper ställs mot varandra, män mot kvinnor, unga mot gamla, svenskar mot invandrare, arbetande mot arbetslösa, sjuka mot friska, lågutbildade mot högutbildade så riskerar samhällslivet att bli till en oändlig kamp, där den ene gruppen endast kan uppnå maktpositioner om den andra gruppen underordnas.

Jag är en vit medelålders kvinna som har makt och inflytande och tar ansvar. Har inget behov av att tillhöra en kamporganisation för att få mina rättigheter tillgodosedda. Vill vara solidarisk och tror på uttrycket ”Åt var och en efter behov, av var och en efter förmåga”. Tänker intersektionellt istället för att dikotymisera.

7 kommentarer:

 1. " Jag tycker att mansjouren i Uppsala också har en tendens att dikotymisera könen, där gruppen män framställs som offer för någon annans/kvinnors agerande."

  Det vore förträffligt om du kunde utveckla detta resonemang då det är alldeles för lite innehåll för att bemöta, rent konkret. I Uppsala Mansjour har en stark idé om att vi inte ska falla in i falska dikotomier och detta återspeglas i handling genom att vi tar emot samttliga grupper i samhället oberoende av kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning mm. Det är alltså utifrån din text ett falskt påstående. Att hjälpa en individ tarvar att man ser individen, könsmaktsordningen är ratad som förklaringsmodell av synnerligen "stora tänkare" såsom exempelvis Stephen Pinker men även vår egen Uppsaliensiska Sigvard Lingh har uttryckt kritik mot den. Du får gärna förklara det faktum att i Uppsala får kvinnojourer 9 miljoner kronor medan mansjouren får 50 000:- per år. Om man kan sin historia så vet vi att detta har blivit dikotomiserat/ideologiserat långt tidigare, läs gärna vad Erin Pizzey, grundaren av den första "Womens shelter" har att säga i frågan. Om du vill kan du gärna få träffa Oss i Uppsala Mansjour så att vi kan förtydliga vår position.
  Vi har nordens första dygnetrunt öppna telefonjour 018-50 50 33. Vi tar inte notis om ditt kön, som sagt var ;-)
  Hälsningar


  Mats Lind Ordförande Uppsala Mansjour

  SvaraRadera
 2. Hej Mats
  Tack för att du kommenterar det jag skriver. Klockan är för mycket för att jag ska hinna ge ett utförligt svar. Vill bara lite snabbt framföra att jag är väldigt försiktig i mina få rader om mansjouren, just för att jag inte är så insatt. Återkommer. Britt

  SvaraRadera
 3. Hej Britt!

  Du är välkommen att kontakta mig för detaljerad information om vår verksamhet och våra ståndpunkter. Det är bara att du är ödmjuk och erkänner att du har för lite kunskap om Oss, många människor har en benägenhet att dikotomisera detta. Kvinnojourer-bra, mansjourer dåliga. Nyanserna i din text fick mig att reagera över om detta var din andemening men nu förstår jag att du är kunskapstörstande och ödmjuk. Väl så!

  Med Vänliga Hälsningar


  Mats Lind Ordförande Uppsala Mansjour

  SvaraRadera
 4. Hej igen Mats
  Jagt är kunskapstörstande, men det är inte samma sak som att jag är intresserad av att veta mer om mansjouren. Är övertygad om att mansjourer behövs men är tveksam till de värderingar som verkar ligga till grund för mansjouren. Pp min blogg skriver jag ju också "I mansjourens text framställs männen som offer för något odefinierbart, ”män förväntas leva upp till”, ”de har en benägenhet att gå in i”, ”de riskerar att fara mycket illa” etc. Makt och ansvar osynliggörs. Mansjouren bortser från att det finns en könsmaktsordning." För mig är t ex könsmaktsordningen en väldigt viktig utgångspunkt. Ser att ni på era bloggsidor hänvisar till GenusNytt och Pär Ström, en välkänd antifeminist som delvis finansieras av Den Nya Välfärden enligt ETC. Läs gärna deras artikel om SCUM-manifestet och dödshoten mot de kvinnor som medverkar. http://www.etc.se/nyhet/scum-utloser-hatvag-av-antifeminism Om mansjouren och också Pär Ström vill uppnå ojämställdhet, så borde väl upprördheten vara lika stor över alla kvinnor som utnyttjassexuellt av män och sedan slaktas på filmer och andra kulturyttringar.

  Du får gärna svara dels på hur ni ser på Offer/förövareproblematiken. I de inkliipta delarna från era webbsidor framställs män nästan som offer för några osynliga makter.

  SvaraRadera
 5. "Hej igen Mats
  Jagt är kunskapstörstande, men det är inte samma sak som att jag är intresserad av att veta mer om mansjouren."
  Uppenbarligen så är du inte det men det går bra att skriva om Oss utan att ta reda på hur vi arbetar. Du tycker inte att detta är ett dugg emotsägelsefullt?

  "Är övertygad om att mansjourer behövs men är tveksam till de värderingar som verkar ligga till grund för mansjouren."

  Våra värderingar har du tidigare fått svart på vitt,men jag kan ta det igen;vi diskriminerar INGEN, alla oavsett KÖN, etnicitet, ålder, trosinriktning eller sexuell läggning får hjälp. Detta som motpol till de som kramar könsmaktsordningen (ett axiom, ej falsifierbar teori)

  "Pp min blogg skriver jag ju också "I mansjourens text framställs männen som offer för något odefinierbart, ”män förväntas leva upp till”, ”de har en benägenhet att gå in i”, ”de riskerar att fara mycket illa” etc. Makt och ansvar osynliggörs. Mansjouren bortser från att det finns en könsmaktsordning." För mig är t ex könsmaktsordningen en väldigt viktig utgångspunkt."

  Könsmaktordningen är som sagt totalt värdelös som analysmodell, världens största falska dikotomi (du kommer ihåg det var du som anklagade andra för detta i rubriksättningen) som ingen individ hjälps av. Det som kan hjälpa är pragmatiska tankar och en politik som hjälper alla oavsett kön, det står klart du företräder alla inte ska ha samma hjälp. I alla fall blir detta kontentan av ditt resonemang.

  SvaraRadera
 6. "Ser att ni på era bloggsidor hänvisar till GenusNytt och Pär Ström, en välkänd antifeminist som delvis finansieras av Den Nya Välfärden enligt ETC."

  Vad är problemet tycker du? Pär är vad jag förstår en "jämställdist" dvs någon som anser att jämställdhet skall gälla samtliga inte bara kvinnor. Vad anser du är fel med detta? Hur vet du att han finansieras av "den nya välfärden" och vad har detta i sig för betydelse?  "Läs gärna deras artikel om SCUM-manifestet och dödshoten mot de kvinnor som medverkar."

  Varför tycker du jag ska läsa detta? Du tror inte att våld föder våld? Att sätta upp en pjäs som förordar död åt alla män för att sedan diskutera jämställdhet anser du vara en konstruktiv handling, något man skall kunna gömma bakom "kultur"? Är Behring Breiviks manifest ok om man kallar den kultur också? Du vet att du borde tänka så om du är kongruent i ditt resonemang. Läs gärna mer här: http://aktivarum.wordpress.com/  "http://www.etc.se/nyhet/scum-utloser-hatvag-av-antifeminism Om mansjouren och också Pär Ström vill uppnå ojämställdhet, så borde väl upprördheten vara lika stor över alla kvinnor som utnyttjassexuellt av män och sedan slaktas på filmer och andra kulturyttringar."

  Återigen det är inte mansjouren som diskriminerar p g a kön, det är samma människor som anammar en feministisk tanke medan man i praktiken inte alls använder sig av dessa tankar. Dvs de feminister du försvarar är istället de som du kallar "antifeminister". Kommunen har ingen hjälp till män och barn som behöver skydd, Siri tar inte emot ALLA medborgare utan DISKRIMINERAR p g a kön. Vilken kritik har du till detta? Är detta ok p g a någon outgrundlig anledning? Vissa grupper kan man diskriminera? Svar gärna på detta.

  "Du får gärna svara dels på hur ni ser på Offer/förövareproblematiken. I de inkliipta delarna från era webbsidor framställs män nästan som offer för några osynliga makter."

  Hemsidan är inte uppdaterad sedan jag blev ordförande, det innebär att detta är någon annans tankar. Själv använder jag inte ordet "offer" utan jag föredrar "drabbad". Dessutom så är den ända framkomliga vägen till att hjälpa alla medborgare att ge alla lika mycket rättigheter och skyldigheter. I just dessa fall så är män diskriminerade både i lag och i praxis, finns ingen statligt finansierad rörelse som arbetar för detta och de som gör det anklagas för att t ex ha "den nya välfärden" i ryggen medan de som säger sig stå för jämställdhet får pengar i massor för att diskriminera ännu mer. Orwellskt tillräckligt för dig?

  Du behöver inte ha någon teori om omvärlden för att kunna hjälpa, du behöver bara hjälpa. Med dessa enkla ord så hoppas jag att nästa gång du nämner vårt namn så kan du ta reda på fakta och om du bara är ute efter att kasta invektiv alternativt förlägga Oss i något anti-fack så har du i alla fall nu möjligheten att ta reda på fakta. Det kan säkert vara till fördel för dig om dina argument skall vara trovärdiga.

  Tack O Med Hälsningar

  Mats Lind Ordförande Uppsala Mansjour

  SvaraRadera
 7. 1. Du särskriver. Korrekt grammatik ... Do it!

  2. Evinnerligt ironiskt att du ifrågasätter de värderingar som ligger till grund för jourer som verkar för bägge könen istället för att -- som kvinnojourer -- begränsa sig till ett av dem.

  Vidare förvånande är det dock absolut inte. Världen är full av opportunister som tar varje tillfälle i akt att rida på de politiska vindar som gynnar dem.

  Precis som med andra religioner har jag väldigt svårt för att tro att feminister i västvärlden verkligen är så patologiskt verklighetsfrånvända som deras uttalanden och kamp låter antyda.

  Dags för dig att slakta din heliga ko och omfamna verkligheten som den verkligen ser ut.
  Fram till dess att du gjort det är du bara en liten lort.

  SvaraRadera