måndag 7 november 2011

Förväntningar påverkar individen

P1 morgon diskuterade hur mycket förväntningar på eleverna påverkar elevernas resultat. Diskussionen kopplades till skolverkets Salsavärden. Skolors Salsavärden styrs av olika sociala faktorer och om skolpersonalen kopplar Salsavärdet till förväntningarna på enskilda elever så blir det helt fel. 

Jag tycker det är viktigt att skilja på två saker. Dels finns det strukturella orättvisor som skolan ska kompensera för, dels påverkar lärares förväntningar på enskilda elever elevernas resultat. För att alla elever ska utvecklas positivt och samtidigt må bra så är tre saker viktiga.

1. Skolor som har många elever vars föräldrar har svårt att stödja sina barn med skolarbetet och skolor som har många elever som har rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning behöver betydligt mycket mer pengar än idag.

2. Lärare ska möta elever som individer och behöver därför vara observanta på sina egna fördomar mot elever som tillhör olika kategorier. Olika förväntningar på olika elever påverkar, så att några presterar under sin förmåga och några långt under sin förmåga.

3. Dagens skolmarknad med valfrihetssystem och friskolesystem medför att alla elever presterar sämre, enligt en skolverksrapport som jag ska leta reda på. Den kom för två år sedan. De rapporter jag hittar när jag letat nu är mindre politiskt systemkritiska och handlar mer om enskilda skolors möjligheter och ansvar.

Sedan jag fick cancer har jag mer eller mindre ofta frågat mina läkare hur länge jag kan förväntas leva. Mina läkare har aldrig velat svara på denna fråga och de gör de rätt i. Deras tankar och förväntningar på hur cancern ska utvecklas framöver i min kropp kan påverka mig. De kan helt enkelt inte veta, bara gissa. Själv har jag letat statistik för att försöka få en bild av mina möjligheter.

Precis som en kan ta fram statistik när det gäller cancer, så kan en ta fram statistik om olika elevgruppers resultat. Statistik är bra att ha, men statistiska värden ska inte tillåtas styra förväntningarna på enskilda individers utveckling. Förväntningar om individens framtid är för det mesta rena gissningarna. Ingen kan veta, men de som tror sig veta påverkar individens liv och möjligheter på ett oacceptabelt sätt.

För övrigt finns det så mycket mer att säga om dagens skolpolitik. Lyssna på radioteaterns monolog om 7-åriga Saga. Vill vi att barn ska få vara barn eller?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar