lördag 8 oktober 2011

Om livets mening

Är livets mening att komma till ett paradis i nästa liv?
Självklart inte. Det är tragiskt med alla människor som bara har levt för det som eventuellt kommer sedan. Tänker på svenska kyrkans tidigare järngrepp över befolkningen, där allt som var emot etablissemanget beskrevs som synd mot Guds vilja. Likaså tänker jag på alla fundamentalistiska ledare, som får människor att ansluta sig till de mest bisarra och ovärdiga idéer om hur de ska leva för att nå paradiset.

Är livets mening att komma till ett paradis i detta liv?

En strävan efter att leva så gott som möjligt i detta liv är knappast konstig. Däremot finns det många och olika svar på vad det innebär att leva så gott som möjligt. Det finns t ex meditatörer som lever för att meditera och därmed kunna släppa den materiella kroppen. En vill transcendera. Det finns också en massa andra aktiviteter som människor ägnar sig åt för att de ska må bra, se fortsättningen nedan.

Är livets mening att samla rikedomar?

Girighet räknas som en av de sju dödssynderna. Tycker föreställningen om att livet går ut på att lämna stora materiella tillgångar efter sig är absurd. Snålhet är också tragisk.

Är livets mening att sprida sina gener?

Jag har flera gånger bloggat om min glädje över att ha barnbarn. Det är nog ett slags urglädje för mig, som jag inte vet om den är socialt konstruerar eller har biologiskt ursprung. Däremot tror jag inte det är livets mening att få barn och barnbarn. Tänker på alla som inte vill ha barn och alla som inte kan få barn. Om meningen med livet var att få barn så skulle deras liv vara meningslöst. Så är det inte!!!

Är livets mening att överleva?

Många människor för en daglig kamp för att överleva. Kampen kan handla om att få mat för dagen, att överleva nattens tortyr i fängelser eller att överleva sin svåra sjukdom eller skador. Människors vilja att få leva och överleva är oerhört stark. I nuet kan en mening med livet säkert vara att överleva till nästa dag, men det ta är knappast svaret på min fråga.

Är livets mening att göra nästa sak?

Ibland har mitt liv bestått av att göra nästa och sedan nästnästa sak på min göralista. Meningen med livet har nästan blivit att bli färdig med livet. Kan fortfarande fastna i ett görande men det blir mer och mer sällsynt. Livet för mig är nog en bladning av görande och varande, men detta är knappast livets mening.

Är livets mening att förändra?

Jag har lagt mycket av min tid på att försöka förändra och att bidra till mer rättvist. Människor är i grunden sociala och solidariska och att kämpa för jämlikhet är för mig en del av att vara människa. Andra människor drivs av att forska och utveckla bättre tekniker för att människor ska få det bättre. Detta ger nog tillfredställelse för den enskilde men är knappast enda svaret på frågan ovan.

Är livets mening att göra avtryck?

En del människor drivs av att göra karriär och få mer och mer makt och inflytande. Det kan också handla om att synas och bli ihågkommen. En drivkraft i att skriva böcker eller blogga kan också vara att göra avtryck i detta liv, såväl som när en är död. Mitt bloggande upplever jag som meningsfullt, men knappast meningen med livet.

Är livets mening att glädja andra?

Omsorg och omtanke är fina egenskaper som behövs. Det kanske är kittet i människors liv. Utan medmänskliga upplevelser tror jag det är svårt att leva och överleva. Solidaritet och omtanke ger en nödvändig dimension till livet, som vi inte kan leva utan. Men är inte den enda och sanna meningen med livet.

Är livets mening bara att leva?

Ju sämre jag blir i min cancersjukdom, desto mer viktigt blir det att få leva i nuet. Vill leva i de känslor jag har, i sorg, såväl som i glädje och i vrede. Vill också leva i mina mer intellektuella tankar och möta andra människor i samtal och känsla.

Min sjukdom ger mig perspektiv på mitt tidigare liv. Tycker att jag hittar bättre förhållningssätt till livet. Lärt mig njuta av livets små stunder och av vardagen. Penseldragen behöver inte vara stora. Kan räcka med ett leende, en barnhand i min hand eller lite fågelsång. Det finns inga svar på min första fråga om livets mening, samtidigt som det finns massor med svar och olika svar. Tur att vi är olika och att vi förändras över tid. Fortsätter tänka: Varför är jag och varför gör jag och vad känner jag, nu och när och om livet tar slut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar