måndag 3 oktober 2011

Jag fått min 22 taxoterebehandling idag

Cancerfaktorn har fortsatt stiga uppåt. Förändringstakten är ganska låg, från 556 till 584. Mina levervärden var något bättre. Enda värdet som försämrats utöver cancermarkören är mitt Hb som nu ligger på 99. Har känt mig ganska pigg under denna treveckorsperiod, trots att jag nu får två olika cellgifter. Detta gör att jag fått samma behandling idag.

Om tre veckor är det ny utvärdering, eftersom risken är stor att mina cancermetastaser utvecklar resistens mot dagens behandling.
Utöver cellgiftet Halaven kan det nya läkemedel som påverkar cancercellers känslighet för Östrogen hjälpa mig. Se tidigare blogg.

Det finns alltså två nya bröstcancerbehandlingar som kanske kan hjälpa mig. Frågade också om det kan finnas behandlingar som kan bota. Antikroppsbehandling för herceptinkänsliga tumörer verkar bota 10 procent av patienterna, enligt min läkare. Kanske kommer det snart antikroppsbehandlingar mot östrogenberoende cancer. Håll tummarna för all ny forskning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar