torsdag 1 september 2011

Mer om cancerforskning och statistik

Cancerceller som bär på en specifik genetisk defekt är extra känsliga mot behandlingar som skadar cellernas arvsmassa, DNA, enligt en avhandling från Umeå universitet.

Avhandlingen synliggör signalvägar som styr cellens förmåga att känna igen och reparera skadat DNA. I samarbete med läkemedelsföretag har små kemiska föreningar testats med hopp om att kunna utveckla dessa till läkemedel. Detta är ytterligare exempel på intressant forskning för att ta fram nya effektiva läkemedel som i en inte allt för avlägsen framtid kan ta kål på cancer. Har tidigare bloggat om annan intressant forskning.

Kvaliteten på svensk cancersjukvård varierar både inom och mellan Sveriges olika landsting. Det framkommer i den första öppna, samlade jämförelsen av bland annat medicinska resultat och väntetider för tio vanligt förekommande cancersjukdomar , enligt (SKL) Sveriges kommuner och landsting.

Det finns cirka 200 olika cancersjukdomar med olika svårighetsgrad. Chansen att botas har ökat tack vare ökad kunskap, bättre behandling och större möjlighet att upptäcka cancer i ett tidigt stadium. Den relativa överlevnaden har ökat bland cancerpatienter sedan början av 1990-talet, mer för män än för kvinnor. Den relativa femårsöverlevnaden bland män med cancer har ökat, från drygt 50 procent under perioden 1990–1994 till knappt 70 procent under perioden 2005–2009. För kvinnor var ökningen under 10 procentenheter, från cirka 60 till 68 procent.

Följande statistik har jag hämtat från rapporten.
Insjuknade i cancer

87 procent av alla kvinnor som drabbats av bröstcancer har överlevt i fem år enligt statistik från 2009 och överlevnaden har kontinuerligt ökat sedan 1990. Det skiljer 8 procent mellan det landsting som lyckas bäst och det som lyckas sämst. Allra högst ligger Kronobergs län på 90,3 procent. Uppsala ligger på 89 procents överlevnad över en femårsperiod.

Fler som tillhör över- och medelklassen överlever sin cancer. Det beror nog både på att vården inte alltid är jämlik och på att levnadsvillkoren beror på klasstillhörighet. Det finns hopp för alla som drabbats, men alla överlever inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar