lördag 27 augusti 2011

Jag ”hatar” hur ordet politiker används!!!

I morse på P1 hörde jag ordet ”politikerna” igen, denna gång i dagens konflikt. Som om alla politiker har samma intressen.
Avskyr denna stereotypa benämning, som trumpetar ut bilden av att alla politiker är likadana, att alla politiker slåss om ”köttgrytorna” och bara vill ha makt för maktens skull. Alla som värnar den representativa demokratin borde ställa sig frågan:

Hur har denna förenklade och ytliga bild kunnat få så stort genomslag?

Jag tänker så här.

1. Intressen som vill flytta makten från demokratiskt tagna beslut i parlamenten till bankerna och det kapitalistiska systemet har allt att vinna på att framställa alla politiker som egoistiska individualister. Högerkrafter och högerpartiet gynnas. Högerjournalister medverkar villigt till att sprida detta budskap. Andra hakar oreflekterat på.

2. Budskapet är bekvämt för alla som önskar utse syndabockar och vill se enkla lösningar. Det gynnar nånanismen, alltså att allt är någon annans fel. Individer kan även i fortsättningen göda sitt eget ego och underlåta att agera solidariskt och kollektivt.

3. Bilden av politiker som en homogen grupp gynnar personer som vill göra karriär genom att följa enkla koder. Det är enkelt att spela spelet. Moral och etik behöver en inte bry sig om. Normen om hur en förväntas vara som politiker förblir smal. Det är lätt att bestraffa ”avvikare” genom olika former av härskartekniker.

Förslag på strategier för att fördjupa bilden av politiker som personer som står upp för olika ideologier.

1. Protestera i alla sammanhang mot bilden av politiker som en homogen stereotyp kategori.

2. Vidga normen för vad det innebär att vara politiker. Synliggör att politiska partier har olika och motstridiga intressen. Bli mer queera och utmana stereotypa bilder av politiker. Se även tidigare blogg om att vara queera.

3. Vägra gå med på konsensus om konsensus medför att dina politiska intressen underordnas andra partiers politiska intressen. Stå upp för demokratin och att olika intressen ska representeras i politiken.

Jag inledde denna blogg med att politiker stereotypiseras. Tycker i övrigt att det jag hörde av dagens konflikt var intressant.

Så här presenteras dagens program
”I media pratar man mycket om vikten av att marknaden har förtroende för att politikerna reder ut krisen. Men vad händer om medborgarna tappar förtroendet för dem de väljer, för hela det politiska systemet?"

Tänker ofta på Jörn Svenssons bok ”Du ska ta ledningen och makten” vars titel bygger på

Lärandets lov av Bertolt Brecht

Lär dig det enklaste! Gör det nu,
ty nu är stunden här
det är aldrig försent!
Lär dig ditt ABC, det är inte nog men lär det!
Inget får hejda dig, börja nu
Allting bör du veta
Du skall ta ledningen och makten

Lär dig, du som är arbetslös!
Lär dig, du som är fängslad!
Lär dig, kvinna i köket!
Lär dig, sextioårige!
Du skall ta ledningen och makten

Skynda till skolan, du som hemlös är!
Öka din kunskap, du som fryser!
Du som är hungrig, grip efter boken:
den är ett vapen!
Du skall ta ledningen och makten

Var inte rädd för att fråga, kamrat
Låt ingen lura dig,
se efter själv!
Vad du inte själv vet
vet du ej!

Granska din räkning,
du ska ju betala.
Sätt ditt finger på varje siffra,
fråga: Hur kom den hit?
Du skall ta ledningen och makten


Det är aldrig för sent. Stå upp för demokratin och våga ifrågasätta kapitalismen och patriarkatet!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar