torsdag 11 augusti 2011

Cancerläkemedel och vinster

Det kommer ständigt nya cancerläkemedel för behandling av de vanligaste cancersjukdomarna. Jag har tidigare skrivit om Halaven, ett nytt cellgift mot bröstcancer.

I P1 morgon berättades om ett cancerläkemedel mot leukemi. Läkemedlet kunde förändra T-cellerna i kroppens immunförsvar så att dessa angrep cancercellerna. Behandlingen av leukemipatienter verkade mycket lovande. Kanske kan denna metod för att slå ut cancerceller utvecklas till att också gälla andra cancerformer.

9 augusti hade onkologer från flera universitetssjukhus en debattartikel i lokaltidningen, där de ifrågasatte rimligheten med att priset för vissa läkemedel var extremt högt. Debattörerna exemplifierade med ett nytt läkemedel mot Malignt Melanom som kostade 740 000 kronor för att behandla en patient. Artikelförfattarna argumenterade för en jämlik sjukvård och påtalar att i Storbritannien har vissa antikroppsbehandlingar bedömts som för dyra och subventioneras inte av det allmänna systemet. Den som vill bli behandlad får själv betala.

Det finns en orsak till att staten tidigare ägde läkemedelsföretag. Samhället lägger ner stora summor på forskning, som blir underlag för nya läkemedel. När ett läkemedel väl har godkänts har läkemedelföretaget i princip monopol. Det är kopplat till stora kostnader att ta fram nya läkemedel, men när en produkt som har stort användningsområde är framtagen tvingas samhället betala enorma summor till företagets vinster.

Det är dags att starta ett internationellt samarbete och bygga upp nya läkemedelsföretag i offentlig regi. Något annat har vi nog inte råd med om sjukvården ska fortsätta vara jämlik. Ett samhälle där enbart den rike har tillgång till de bästa behandlingarna är helt oacceptabelt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar