måndag 4 juli 2011

Gör något!!!


För drygt ett år sedan skrev jag om Ship to Gaza. Nu gör frihetsflottan ett nytt försök att komma in till Gaza med förnödenheter. Läs om Frihetsflottans syfte och plattform här.

Så här säger Röda korsets, vice chef för Internationella rödakorskommittén, ICRC:s delegation i Gaza, Mathilde De Riedmatten i en nyligen genomförd intervju

” Konsekvenserna av Israels agerande mot Gazaborna har framförts av olika internationella organisationer gång på gång. Hälsovården lider av de restriktioner som Israel infört för införsel av medicinsk utrustning, byggnadsmaterial och många grundläggande varor som behövs för underhållet. Installationerna för vatten och sanitet är sedan decennier utsatta för ett hårt tryck. Att de överhuvudtaget fungerar beror på insatserna från vissa humanitära organisationer. Byggnader som länge har varit i behov av renovering och de många byggnader som förstördes under Israels militära operation i Gaza 2008-2009 kan inte renoveras eller återuppbyggas så länge grundläggande byggnadsmaterial, som betong, inte tillåts komma in i Gaza i någon meningsfull omfattning.”

Läs hela intervjun på Röda korsets webbsidor

Så här uttalar sig Pierre Schori om Israels agerande vid ett tal 2009

”Israel är den enda medlemsstaten i FN som i modern tid upprepat har angripit FN:s personal och byggnader. Israel har också brutit mot krigets lagar samtidigt som man angrep och förstörde en rad svenska och andra internationella biståndsprojekt. Röda korsets generalsekreterare Christer Zettergren sammanfattade det desperata läget i hjälparbetet i Gaza: Våra konvojer är mycket medvetet mål för beskjutning från Israel. Endast israelisk militär har beskjutit transporterna, tillade han.”

”Den regering som idag styr Israel är beroende av extremistiska krafter inom politik och religion. De utmanar en hel värld. Vi som kräver en tydlig politik och klarspråk av Sveriges regering gör det i avsky inför den regionala supermaktens övervåld och förakt för FN. Vad det också handlar om är att försvara den globala demokratiska rättsordning som vi så mödosamt arbetat fram under 60 år.”

Så här sade KG Hammar när han talade i Annedalskyrkan i Göteborg precis före jul

”Ikväll tänder vi ljus för Gaza. Varför? Därför att Gaza är vår planets största fängelse. 1,5 miljon människor bor på en yta som är som en fjärdedel av Öland. Instängda, utan möjlighet att komma därifrån. Utan möjlighet att få in behövlig mat, medicin, skolutrustning, utrustning för fabriker, produktion, arbete, återuppbyggnad efter kriget. Det krig som med sån oproportionerlig förstörelsekraft drabbade Gazas befolkning för snart två år sedan.

Vad var brottet för att kollektivt dömas till ett sådant fängelsestraff? Ja, brottet är folktillhörighet. Att tillhöra ett folk som, precis som grannfolket, är historiskt kopplat till ett och samma land. Där kompromiss är nödvändig. Brottet är att några bland Gazas befolkning, på grund av den obalans i makt och i tillgång till livsresurser som råder mellan grannarna, i frustration skickar iväg några raketer över gränsen. Brottet är att befolkningen i fria, demokratiska val har valt fel regering. För det brottet utdelas straffet: kollektiv bestraffning i fängelse.

Vilka är ansvariga? Ja, inte judarna. Inte israeler i allmänhet. Utan den politiska ledningen i staten Israel. Jag säger detta tydligt därför att vi måste kunna kritisera staten Israels politik utan att bli kallade antisemiter. Och jag säger det av egen personlig erfarenhet. Därför måste vi vara noggranna med vårt språkval. Också andra är ansvariga: FN:s säkerhetsråd, USA framförallt, EU. Kanske vi alla när vi tillåter att Israel liksom har en egen fil, egna villkor, när det gäller mänskliga rättigheter och folkrätt, och när detta bara kan fortgå utan att någon egentligen gör något.”

Förra året mördade Israelisk miltär 9 deltagare av frihetsflottan, när fartygen olagligt bordades på internationellt vatten. Fartygen förhindrades att föra sin last till Gaza och många passagerare fängslades och varor konfiskerades.

Årets frihetsflotta hålls kvar i Pireus hamn av Greklands regering. Israels hot och påtryckningar på olika länder med stöd av USA har hittills lyckats. Israel har aldrig tvingats följa FN:beslut och internationell rätt. Följande krav borde alla demokratier ställa sig bakom, oavsett hen bor i Israel, i Sverige eller i USA eller i något annat land i världen

• Till alla världens länder : kräv att Israel ska följa internationell rätt och antagna FN:resolutioner
• Till Israel: Häv blockaden av Gaza
• Till Grekland: Låt frihetsflottan segla

Å ena sidan kan jag inte låta bli att fascineras över att kraven på demokrati och mänskliga rättigheter gäller en del länder medan andra får bete sig hur som helst enligt västerländsk odemokratisk logik. Å andra sidan gör övergreppen och rasismen i Israel och i resten av världen mig ursinnig. Till alla som har makt men också till alla oss andra Respektera internationell demokrati och gör något för att !!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar