onsdag 15 juni 2011

Ideologi och politik- eller vem vann

Vem vann, Reinfeldt eller Juholt? Så presenteras partiledardebatten i riksdagen idag, inför Studio 1:s programpunkt i P1 om morgonens debatt. Politik beskrivs alltså som en tävling mellan olika partiföreträdare.

För mig är politik något helt annat än en tävling. Politik handlar om vilket samhälle vi vill ha och hur vi ska prioritera mellan olika intressen för att bygga det ta samhället. Politik handlar om människors levnadsvillkor och framtida generationers möjligheter att leva ett bra liv på vårt jordklot. Det är sakinnehållet i de olika förslagen, möjligheten att förverkliga förslagen och inte vilket parti som framför vad som är viktigt.

Samtidigt har jag erfarenhet av hur svårt det är att föra offentliga politiska samtal. Den/de som vill ha en svartvit debatt med onda/goda, bra/dåliga sätter tyvärr ofta dagordningen. Dessutom framställs politik i media alltför ofta som en tävling, vilket också påverkar den politiska kulturen.

Den mest svart/vita debatten i Uppsala handlade om byggandet av konsert- och kongresshus. Från majoritetens sida försökte vi föra en dialog med dem som var emot, men partiföreträdarna för motståndarpartierna var inte intresserade. Oppositionen sökte enbart efter fel i förslaget och det fanns ingen vilja till konstruktiva samtal. Oppositionens enda intresse var att fälla förslaget.

I denna vinna eller försvinnakulturen blev en del i faktaunderlagen inför beslutet inte tillräckligt sakligt underbyggda. Jag trodde på de kalkyler som gjordes och litade på de ekonomiska underlag som togs fram. I efterhand kan jag tänka att jag var naiv, som inte insåg bristerna. Samtidigt tror jag inte att det blivit ett beslut i kommunfullmäktige om ledamöterna insett att en del intäktskalkyler inte höll. Jag är stolt över att ha bidragit till Uppsalas konsert- och kongresshus.

Kommunen har råd med merkostnaderna, eftersom anläggningen på andra sätt ökar kommunens intäkter. Däremot sörjer jag fortfarande den högröstade debattnivån inför beslutet och önskar att alla kunde lära sig något om hur hen inte bör agera. Min lärdom är att hen ska granska underlagen bättre och kanske framförallt att ställa krav på att underlagen håller.

Jag har tidigare skrivit om ideologier och dikotymiseringen och intersektionalitet.

Önskar att journalister tar ett större ansvar för hur politiken beskrivs och att förtroendevalda försöker föra konstruktiva samtal både offentligt och i de slutna rummen. Offentliga politiska debatter ska synliggöra likheter och skillnader i politiken och media ska sedan spegla likheterna och skillnaderna. Politik är alldeles för viktigt för att jämföras med en tävling. Tävlingsformen gör att människor tappar förtroendet för demokratin och att samhällsintresserade kompetenta medborgare inte vill ta politiska uppdrag.

Men jag önskar också att partierna uppdaterar sina ideologiska grunder. Förenklade uppdelningar i vi och dom, i goda och onda, i män och kvinnor, i svenskar och invandrare hör till 1800-talets samhälle. Nu är det 2011 och politikens uppgift är att visa på möjliga vägar i ett komplext samhälle, inte att fortsätta bygga politiken på 1800-talets förenklade världsbild.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar