söndag 8 maj 2011

Socialistiska läkare

Min avsikt var att nu skriva om varför jag kallar mig socialist, men det får bli en annan dag. Jag skriver i stället om Föreningen Socialistiska Läkare, som jag läste om i Fria Tidningen. Gläds åt att de återupplivats och att de hänvisar till forskning på sin hemsida.

Föreningen ska verka för:
En offentlig vård för alla, efter behov och utan privata vinstintressen
• Arbetsplatsdemokrati
• En bättre folkhälsa

Föreningens viljeinriktning är en jämlik och solidarisk vård. Det finns många hänvisningar till olika rapporter och forskning som visar att dagens vård inte är på lika villkor. Klass, etnicitet, kön och andra sociala och ekonomiska faktorer samverkar och påverkar våra liv och hälsa redan innan vi möter hälso- och sjukvården, enligt socialistiska läkares webbsidor. Hen har alltså ett intersektionellt perspektiv på vården.

Tänker på att läkare och bröstcancerföreningar gemensamt behöver ta strid så att alla kvinnor får en bra bröstcancervård. Har tidigare skrivit om att risken att dö i bröstcancer är olika stor för kvinnor som tillhör olika samhällsklasser.

För övrigt gråter jag ofta, högerhanden fungerar sämre, men jag är mindre trött. I morgon får jag cellgifter och information om mina provsvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar