måndag 2 maj 2011

Rätten till liv

Människan, eller kanske snarare omänskliga patriarkala strukturer tar sig rätten att avgöra vilkas liv som ska få fortsätta levas. I Sverige är det tillåtet att döda ett bestämt antal hotade djur, nämligen att skjuta lodjur och vargar trots att djurbestånden är för små för en långsiktigt säker överlevnad. Ett skäl till denna rovdjursjakt påstås vara att det minskar antalet illegalt dödade djur, men detta stämmer knappast med verkligheten.

Enligt Sveriges Natur nr 2 år 2011 räknar forskare med att ett hundratal lodjur dödas illegalt varje år. År 2010 dödades 162 lodjur under licensjakten i Sverige. Samma år räknade hen med 211 lodjursföryngringar, men enligt riksdagsbeslut behövs minst 300 föryngringar årligen.

Nitton vargar sköts lagligt under 2011. Den svenska vargstammen på strax över 200 djur är starkt inavlad, men av de djur som sköts var många friska och en stor förlust för populationen. EU:s miljökommissionär försökte stoppa årets vargjakt, med hänvisning till habitatdirektiv för skydd av hotade arter.

Falska argument om rovdjurens påstådda farlighet för människor förs fram gång på gång för att jägare ska få döda fler djur. I vargreviren är vargen ett hot mot lösspringande hundar och lodjur tar ibland kattor. Dessutom kan vargen ta tamboskap som inte har skyddats bakom vargsäkra stängsel och rovdjuren är konkurrenter till människor om harar, rådjur och älgar. Enligt artikeln om varg i Svensk Natur så handlar kraven på att få döda fler fridlysta djur delvis om konkurrensen om bytesdjur, men framförallt jägarnas krav på att få fortsätta med den egna livsstilen. En livsstil, en manlig norm som jägarkåren upplever är hotad. Enligt naturskyddsföreningen hör inte allmän klappjakt på fridlysta arter hemma i en rättsstat.

Tusentals jublande amerikaner har idag samlats utanför Vita huset för att fira att en människa har avrättats, nämligen Usama bin Ladin. När Sovjet förde krig i Afghanistan på 80-talet fick Usama bin Ladin stöd av CIA för att bygga upp motståndet mot Sovjet. USA har på samma sätt stött olika odemokratiska krafter och diktaturer världen över. Även Europa har på olika sätt haft ett egenintresse i att stödja terror och hot mot befolkningar i olika länder.

Usama bin Ladin har orsakat många människors död, han var en terrorist. Men alla bör ställa sig frågan:

Varför ansluter sig en del människor till terroristledare?

Varför dödar människor andra människor?

Varför dödar människor djur som anses vara konkurrenter om födan, men inte är något hot mot människor?


För mig är svaret patriarkala stukturer, rädslor och ojämlika förhållanden. Det är dessa strukturer som ska bekämpas. Våld föder våld. Värna allas rätt till liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar