torsdag 12 maj 2011

Identitet och både och eller antingen eller

Så här definieras etnisk tillhörighet på diskrimineringsombudsmannens hemsida:

”Med etnisk tillhörighet menas enligt lagen en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering – samer, romer, personer med svensk, somalisk, bosnisk etnisk tillhörighet och så vidare. Den etniska tillhörigheten bygger på självidentifikation. Det är alltså individen själv som definierar sin eller sina etniska tillhörigheter.”


En viktig sak är att det är individen själv som har rätten att identifiera sig själv – ingen annan. Likaså att identifiera sig som tillhörande en eller flera etniska grupper, du kan t ex vara både svensk och kurd.

Enda exemplet jag kommer på när människor utifrån lagen tvingas in i en antingen- eller situation är avseende kön. I Sverige ska ditt juridiska kön fastställas ganska snart efter att du är född och då fastställs att du antingen är man eller kvinna.

Intergender är när en person varken känner sig som en kille eller tjej. Istället upplever man att man är både och, mittemellan eller att man är något helt annat. Att vara intergender är ett av flera sätt som man kan vara transperson på. Läs mer om intergender och transpersoner på RFSL ungdomshemsidor om transformering.

Det är inte möjligt i dagens Sverige att registrera dig som både man och kvinna eller som varken man eller kvinna. Personer som identifierar sig som intergender tvingas alltså välja könsidentitet och vill de byta kön så krävs långa utredningar, operationer m.m.

Andra exempel än etnicitet på att vara både och gäller sexuell läggning. Jag kan attraheras av båda könen eller enbart av det ena könet, jag kan alltså vara bi, homo eller hetero.

Just nu känner jag mig som både frisk och sjuk. I kväll harjag varit och pratat likabehandling för personalen på en förskola. Jätteroligt. Jag kände mig inte ett dugg sjuk. Under dagen har jag deltagit i en konferens om kulturell likabehandling.
Som passiv deltagare kände jag mig mer trött och sjuk.

När Uppsala kommun tog fram en ny handikappolicy under slutet av 90-talet fördes samtal om begreppen handikapp och funktionshinder. Handikappad kan du bli om omgivningen inte är anpassad till ditt funktionshinder, t ex är det väldigt handikappande för en hörselskadad person om hörselslingan inte fungerar vid en konferens. Handikappad är du alltså i relation till din omgivning. Med rätt hjälpmedel och klokt bemötande behöver du inte alls känna dig handikappad. Din funktionskapacitet ökar. När jag sitter i min säng och skriver på min lilla dator känner jag mig inte ett dugg handikappad av min bröstcancer. T.o.m. högerhanden fungerar eftersom det är lätt att trycka ner tangenterna.


Samhället har förbättrats angående möjligheten att bli respekterad utifrån hur hen själv identifierar sig. Det finns en lag som skyddar mot diskriminering. Lagen hade inte funnits om inte människor kollektivt kämpat för sina rättigheter och krävt att få bli respekterade utifrån hur de själva identifierar sig. Nu har människors kamp och därefter lagstiftningen gjort att färre människor utsätts för trakasserier utifrån funktionshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion etc. Vårt samhälle är långt ifrån jämställt och jämlikt, men det har blivit bättre. Nästa viktiga lagbeslut utifrån en mänsklig rätt att själv få identifiera sig gäller kön. Antingen bör ett tredje juridiskt kön införas, så det finns hon, han och hen eller så ska kravet på juridiskt kön slopas.

Tror att jag bloggade första gången om att införa ett tredje kön, hen, efter att jag kom hem från Stockholm Pride.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar