lördag 30 april 2011

Först kom de för att hämta….

Först kom de för att hämta judarna, men jag höjde inte min röst för jag var inte jude.

Sedan kom de för att hämta kommunisterna men jag höjde inte min röst för jag var inte kommunist.

Sedan kom de för att hämta fackföreningsfolket men jag höjde inte min röst för jag tillhörde ingen fackförening.

Sedan kom de för att hämta mig och då fanns ingen kvar som kunde tala för mig.


Dikten är skriven av Martin Niemöller, en tysk präst och berömd Hitlermotståndare.

Jag har länge tänkt på denna dikt, som en nu död partikamrat till mig ofta citerade. Han gick med i kommunistpartiet under 30-talet och hade därför själv upplevt Sveriges förföljelser av kommunister. Den mest skrämmande konsekvensen av denna förföljelse var sprängningen av Norrskensflamman. Lyssna gärna på P1 program om detta illdåd.

Jag hittade dikten på en hemsida för dig som vill veta mer om andra världskriget av Christer Bergström, lärare på gymnasiet i historia, samhällskunskap och religion samt författare till ett antal böcker om andra världskriget.

Olika folkgrupper ges olika värde i dagens rasistiska värld. Romerna finns i botten och skickades till nazisternas utrotningsläger. Idag förföljs romer i Europa, i Ungern, i Italien, i Rumänien, i Frankrike och också i Sverige. Flera romer utvisades förra sommaren från Sverige. Polisen hänvisade till förordningar som inte längre gäller.

Även färgade utvisas på grumliga grunder från Sverige. Lyssnar just nu på Konflikt, Skräcken för migranterna.

En Sudanesisk man utvisades till Ghana för 16 år sedan, eftersom myndigheterna påstod efter genomförda språktest att han kom från Ghana. Sverige betalade pengar till Ghana när han lämnades där. Mannen hamnade i fängelse och nu har han lyckats lämna landet och är tillbaka i Sverige. Detta är bara ett exempel på brott mot mänskliga rättigheter som Sverige ägnar sig åt.

I ord ställer sig nu EU bakom oppositionen i Libyen och stöder förändringarna i Tunisien och Egypten. Samtidigt förhindras utsatta människor från Afrika att nå Europa. Länderna är livrädda för migranterna, trots att de är väldigt få i relation till alla flyktingar som olika afrikanska länder får ta emot. Migranter som lyckas ta sig till Europa får ofta arbeta tillfälligt under ovärdiga förhållanden. De utför ofta arbetsuppgifter ingen annan vill ha och blir samtidigt illa behandlade. Migranter ska lära sig veta sin plats. Det handlar om krav på ständig underordning.

Under vithetsnormsseminariet i torsdags pratade vi om raskapital. Som vit västerlänning blir du bättre bemött i nästan alla världens länder. Vår seminarieledare berättade om när hon bodde i Japan och akut behövde gå på toaletten. Enda tillgängliga toaletten fanns på ett femstjärnigt hotell. Hennes klädsel signalerade låg status, men hon hade ett vitt västerländskt utseende och fick därför använda toaletten. Hon hade ett raskapital.

I onsdags skrev jag om hur regeringen nu använder uttrycket ”den samlade sjukdomsbördan i Sverige”. Påskuppropet har genomfört aktiviteter i hela Sverige där man kritiserar regeringens sjukförsäkringssystem.

Så här skriver biskop Martin Modéus i en appell med anledning av sjukförsäkringsfrågan:

Sjukförsäkringsfrågan har väckt debatt i Sverige, sedan det visat sig att lagar, regelsystem och praxis fått allvarliga följder för enskilda och för familjer. Många exempel på orimliga konsekvenser har varit synliga i media under lång tid. Vi önskar förändringar som tar tydligare hänsyn till individernas olika omständigheter. Vi vill se regler och praxis som stöder, uppmuntrar och underlättar också för den vars liv och sjukdomshistoria inte stämmer överens med mallarna.”

Apellen är ganska försiktigt skriven, men visar på att politiken är galen.

FAS 3, där människor arbetar gratis och ar betsgivarna får betalt är andra exempel på kränkande regler som införts av nuvarande regering.

Som vänsterpartiets kommunalråd under många år i Uppsala var jag ofta utsatt för ”kommunistföraktet”. Mina åsikter om demokrati, bemöttes med att jag inte var trovärdig för jag tillhörde ett f.d. kommunistiskt parti. Detta var ett sätt att låta bli att bemöta sakargumenten. Insändare skrevs om kommunisten Britt Löfgren, som kunde sin Lenin. Oavsett om jag svarade i sak på argumenten eller förklarade att jag slutade tro på kommunismen långt innan jag blev kommunalråd, så fortsatte försöken att nedvärdera mig som person.

Historien upprepar sig är ett uttryck som kan bli verklighet när det gäller fascism och nazism om inte människor agerar. Jag tycker att Martin Niemöllers dikt har stor relevans i dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar