fredag 25 mars 2011

Samband mellan dödsfall i cancer och klasstillhörighet

Förtida dödsfall i cancer kan minska om samhället blir mer jämlikt enligt en rapport från socialstyrelsen.

Den statistiska modell som utredarna använt visar att när man följer en årskull under en femårsperiod skulle potentiellt 3000 förtida dödsfall kunna undvikas om man utjämnar de socioekonomiska skillnaderna. Intressant och det stämmer också med teorierna i boken Jämlikhetsanden. Se även hälsa, cynism och sjukförsäkring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar