tisdag 22 mars 2011

Förändring

Igår jämförde jag mina försök att åstadkomma förändringar, med en ensam kajas påverkan på en kajflock. En ensam kaja kan inte åstadkomma stora förändringar för hon måste hålla en viss närhet till sin flock.

På samma sätt är mina påverkansmöjligheter begränsade. Därför är jag glad över att mitt arbete med jämställdhet och mångfald har medfört att koncernledningen idag tagit ett stort kliv framåt. Jag har fått stöd för upplägg och inriktning på Vård & bildnings jämställdhets- och mångfaldsplan. Inriktningen är att verksamheter själva ska prioritera hur och med vad de ska börja sitt arbete med jämställdhet och mångfald ur ett arbetsgivarperspektiv. Formen bygger alltså på delaktighet och inflytande för berörda verksamheter. På så sätt kan förändringar för hela ”kajflocken” som består av tiotusen medarbetare åstadkommas. Jag har känt stöd av min högsta chef och nu är hela ledningen med på inriktningen. Jag är glad.

Lyssnade nyss på Nya vågen om hur upproren i Mellanöstern och Nordafrika har förändrat vår syn på arabvärlden. Mattias Gardell, Sigrid Kahle och Mohammad Fazlhashemi medverkade i samtalet. Samtalen berör vithetsnormen eller annorlunda uttryckt västvärldens syn på sig själv som varandes i normens och kulturens mitt. Intressant var också om det är möjligt att sluta dela upp i ”vi och dom”. Människan har nog behov av att bygga ett ”vi”, men det behöver inte innebära att individen/gruppen/nationen samtidigt demoniserar ”dom”.

För övrigt blir jag nog bara tröttare och tröttare. Hade tänkt att både göra yoga idag efter jobbet och sedan gå på kören i kväll. Skippar bådadera. Tror fortfarande att en förändring är möjlig och att jag kan bli bättre. Prövar därför om en möjlig utväg ur nulägeseländet kan vara att vältra mig i min egen tyckasyndombubbla och förbli i sängen. Ingen mer kamp idag alltså.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar