torsdag 24 februari 2011

Jag avskyr privatiseringspolitiken

”Utvecklingen på friskolemarknaden de senaste 20 åren är vid det här laget välkänd. Det som startade som ett sätt att ge utrymme för alternativ pedagogik och att bevara byskolor har utvecklat sig just till en skolmarknad där, precis som för annan affärsverksamhet, vinsterna har kommit mer i fokus.”

Denna text är ett citat från skolinspektionens generaldirektör och inspektionsdirektör. Hoppas att fler myndigheter går ut och larmar, som t ex socialstyrelsen om vårdmarknaden och äldreomsorgsmarknaden, boverket om marknadshyror och banverket om tågresemarknaden. Det finns säkert också myndigheter som kan gå ut och larma om post- och paketmarknaden, pensionsfondsmarknaden, TV-kanalmarknaden, telefonnätsmarknaden, internetmarknaden, elnätsmarknaden, mobilnätsmarknaden och alla andra marknader som är konstruerade för att ge vinster åt kapitalet.

Helt klart var det inte bättre förrförr på 1800-talet när järnväg, hyresbostäder m.m. byggdes ut av fler olika aktörer. Då blev det tydligt att det behövdes en aktör inom många områden. Det finns historiska skäl till att offentliga sektorn har ägt och utfört välfärd och kommunikation i offentlig regi.

Jag avskyr alla privatiseringar som genomförts sedan 90-talets början. Att privat verksamhet höjer kvaliteten och utvecklar alternativa sätt att göra välfärd är myter. Istället ökar likriktningen och ytligheten, samtidigt som det kostar mer. Den del av tillväxten som inte är hållbar ökar. Det går åt mycket papper, kostar massor av tid och pengar och förfular vår gemensamma miljö när alla aktörer dessutom ska gå ut och tala om varför just deras varor och tjänster är så mycket bättre än alla andras. BNP ökar, men nästan alla medborgare får det sämre och andelen fattighushåll ökar. Hur länge ska försämringarna få pågå innan människor får nog och kräver en annan politik.

Allt var förstås inte bättre förr. Jag delar en hel del av kritiken mot gårdagens offentliga sektor, den var storebrorsaktig och hade ibland förstelnats. Utveckling kommer alltid att behövas. Det finns inga färdiga paradis. Men utveckling ska betyda just utveckling och inte avveckling av det som människor genom historiska erfarenheter och kollektiv kamp har utvecklat gemensamt.

När jag skriver detta känner jag ilska över allt som förstörs. För övrigt är jag fortsatt trött, darrig och har ont. Möjligen är jag lite bättre än i går.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar