onsdag 23 februari 2011

Om öppenhet

Har som vanligt sovit dåligt efter gårdagens Cortisonbehandling. Bestämde mig för att försöka gå till jobbet i morse när balkongtermometern visade minus 17. Promenaden tog en halvtimme och var nästan för mycket. Kände mig alldeles matt när jag kom fram.

Under promenaden tänkte jag på vikten av ett öppet samhälle. Har i mina olika roller alltid försökt vara öppen så det jag gör är synligt för andra, så länge det inte handlar om individer. Öppenhet kan slå mot dig och din verksamhet. Du visar tankar och skriverier som inte är färdigtänkta och andra kan kritisera enskildheter, kopiera och ta över det du och din organisation gör. Jag tänker att det är strategiskt och långsiktigt hållbart att stå för öppenhet, men inte alltid taktiskt rätt.

Motsatsen till öppenhet är slutenhet, hemlighetsmakeri och konservatism. Ordenssällskap är ofta slutna och krav ställs på lojalitet och tystnadsplikt om det som diskuteras.

I frimurarordens grundvalar står det i första kapitlet ”Ordens kunskaper meddelas genom historiska underrättelser och moraliska lärdomar samt legender, allegorier och symboler i den ordning som Ordens lagar och ritualer föreskriver. Kunskaperna förmedlas till medlemmarna grad för grad för att därmed låta dem steg för steg närma sig sanningen och ljuset. En frimurare förbereds för detta genom att underkastas prov inom Ordens olika grader. Efter fastställd tid och genomgångna prov, efter att ha visat sig ståndaktig och befunnits värdig, skall han göras delaktig av den kunskap och upplysning som tillhör den grad i vilken han prövats. ”

I andra kapitlet hittar jag bl.a.
”En frimurare skall iaktta sträng och obrottslig tystnad i fråga om Ordens inre angelägenheter och får inte inlåta sig i samtal härom med någon som han inte med säkerhet vet är frimurare. Han får heller inte med en frimurare beröra frågor som denne med hänsyn till sin grad inte skall känna till.”

Det nutida frimureriet växte fram i England och Skottland under 1600-talets senare hälft. Frimurarorden är inte den mest hemliga orden, för de är åtminstone öppna om sin slutenhet. Det finns ordenssällskap som i princip är helt hemliga. I princip alla ordenssällskap bildades långt innan demokratin utvecklades med principer som en människa - en röst m.m. i Sverige. Många män finns med i dessa slutna ordnar. Jag vill gärna veta hur medlemmar i ordenssällskap tänker runt slutenheten, avsaknaden av kritiska diskussioner och synen på kunskap (”låta dem steg för steg närma sig sanningen och ljuset” frimurarorden).

Medlemmarna har ju anslutit sig till ordnar som varken tror på demokrati eller öppenhet. Är skälet till medlemskap att man vill motverka demokratin eller är det att man inte vill stå utanför möjligheten att lära känna många makthavare i de manliga nätverken?

Lyssnade på lördagsintervjun med Sverker Martin-Löf,som har makt över några av Sveriges viktigaste företag som Volvo, Sandvik, SCA, Skanska, Ericsson och Handelsbanken. Han ansåg att koldioxidutsläppen inte utgjorde något allvarligt hot mot vår jord och att FN:s klimatpanel hade fel. Kvinnorepresentationen i bolagsstyrelserna tror jag hade ökat med 0,3% och det tyckte han var helt OK för det fanns inte så många erfarna kvinnor som också hade tid att bli ledamöter . Men framförallt tyckte han att det var politiker som ska stå för offentliga diskussioner. Näringslivet ska istället ägna sig åt lobbying i de slutna rummen.
Undrar hur många slutna manliga nätverk som han finns med i?

Jag anser att en nödvändig förutsättning för att en annan värld ska vara möjlig är demokrati och öppenhet. Och så får vi stå ut med att öppenheten ibland på kort sikt slår tillbaks mot den som står för öppenhet. Slutenhetens konsekvenser är att kapitalet gynnar envåldshärskare som Gaddafi och Mubarak att krigen fortsätter, klyftorna ökar mellan människor och jordens resurser förstörs.

För övrigt hade jag ont och var darrig och svag när jag kom hem från jobbet. Ipren hjälpte knappt mot mina onda revben och muskler. Nu när jag ligger stilla i sängen känns det lite bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar