lördag 15 januari 2011

Vad betyder "ett modernt parti" och lite annat

Miljöpartiet har beskrivit sig själva som ett modernt parti. Både inom vänsterpartiet och socialdemokratin efterlyses förändringar så att partierna blir mer moderna. Jag undrar vad hen menar när detta uttalas. Det känns framförallt som ett reklamord, en etikett som klistras på.

Om ordet modernt står för ett parti som följer aktuell forskning och uppdaterar sin ideologi, utifrån fördjupade diskussioner och väl genomförda processer, så tycker jag det är bra. Men ordet modernt kan likaväl stå för ett parti som är lyhört för borgerliga medias påtryckningar och för starka lobbyiströrelser och då är det illa om hen tror på jämlikhet. Likaså är det illa om modernt står för att hen följer vad starka opinioner vill, om opinionstrycket är skälet till att byta politisk inriktning.

Min politiska grund är delvis gammeldags och delvis modern. Jag tycker nya idéer om intersektionalitet, normkritiska perspektiv, queerfeminism är bra. Samtidigt tror jag på kollektiva lösningar, inflytande och delaktighet, stort offentligt ägande, samarbete över gränser och långsamma genom tänkta processer. Likaså vill jag ha professionella tjänstemän som bygger upp goda byråkratier och efterlyser ideologiskt ärliga politiska företrädare. Framförallt önskar jag att alla ytliga epitet byts ut .


Idag har jag sett en fotoutställning av Danish Saroee på Upplandsmuséet. Det var fina bilder och tänkvärda ord om en iransk gammal kvinna. Utställningen handlade om när hon bodde i Uppsala för att få komma nära sina söner. Efter åren i Uppsala tappade hon sin starka livsgnista och åkte tillbaka till Iran och dog där. Här i Uppsala fanns ingen plats för henne eftersom sönernas tid gick åt för att bli integrerade i Sverige. Utställningen heter EN-SAMHET. Är denna fotoutställning modern eller?

Läste också följande på en annan utställning om historia:

Tiden existerar inte i sig själv
men från tingen kommer en förnimmelse av
vad som tilldragit sig i det förgångna
vad som händer nu
och vad som ska följa

Lucretius, ca 100 år f.k

Kan detta uttalande ha något värde trots att det är mer än 2000 år gammalt?

Jag har också tittat på Livet inför döden på SVT Filmen är från ett hospice i Nederländerna. Hen får följa cancersjukas tankar, liv och känslor de sista dagarna i livet. En av dem som bor på Hospice blir oförklarligt frisk och flyttar därifrån.Kan dessa åldrande cancersjuka människor också vara moderna?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar