onsdag 5 januari 2011

Bloggande och mer om normer

Har funderat runt det jag skrev i gårdagens blogg. Blev det jag skrev för dikotymiserande, för uppdelat i vi och dom, rätt och fel? Tänker att det är så lätt att uttrycka sig för enkelspårigt och stereotypt när jag bloggar. Jag tycker att uppdelningen i Allians och Rödgröna har förytligat den politiska debatten och att det finns en brist på politiska samtal. Vill inte spä på denna förytligande uppdelning.

Jag vet ju vad jag vill uttrycka när jag skriver, men kan aldrig veta vad ni som läser tolkar in, när ni inte hör av er. Och det är inte heller min mening att ni absolut ska tolka det jag skriver på samma sätt som jag avser och det är inte heller några krav på att ni ska återkoppla det ni tänker och tycker om bloggen till mig. Att läsa andras bloggar är inte att smygtitta!

Karin Johannisson, professor i Idé och lärdomshistoria är intervjuad i dagens UNT. Tyvärr är inte denna artikel utlagd på nätet. Enligt artikeln är hennes kommentar avseende Stefan Hannas bloggande om ”tjockisskatt”.

”Det är fel och inte empatiskt att blanda ihop medicinska och moraliska argument”.

”Det finns över huvud taget tendenser i samhället just nu att blanda ihop medicinska och moraliska argument, att skuldbelägga enskilda människor för att de inte lever efter de regler och kunskaper som formar den ”rätta” kroppen”.

”Hela resonemanget är fel. Till kraftigt överviktiga kopplas dessutom fördomar om att överviktiga individer är personer som saknar kontroll och ansvar. Men övervikt är ett komplext spel av biologiska, genetiska och beteendemässiga faktorer. Det är en antik föreställning, som också fanns under folkhemsperioden, att den gode medborgaren har kontroll över kroppen och själen. Vi lever i en tid som är mycket krävande vad gäller arbete med kroppen för att göra den vacker och prestationsduglig.”

Det var bl. a. dessa kroppsnormer om hur man ska vara för att ”passa in” som jag avsåg i går. Och jag uppfattar Alliansens politik i mycket som att det framförallt är individen som ska förändra sig för att bli integrerad, få arbete, ha tillräcklig ekonomi för att överleva etc.

Jag har träffat många kompetenta Allianspolitiker som är kunniga och drivande i viktiga frågor. Det jag härmed efterlyser är Allianspolitiker som vill förändra maktstrukturer och främja likvärdiga villkor oavsett klass, hudfärg, sexuell läggning, kroppsform, funktionskapacitet, könsidentitet, könsuttryck, religionstillhörighet.

För övrigt fick jag lust att ta bilen i morse när jag kom ut genom porten och såg all nyfallen snö. Övertalade mig själv att cykla, eftersom det ger en bra möjlighet att vistas ute och röra på mig. Efter jobbet blev det en ny vända till IKEA och nu fanns varan jag skulle köpa . Därefter blev det en ny uppklättring på snöhögen vid stoppljusen för att få trafiksignalen att slå om till grönt. Cykeln var idag lättare att ställa ifrån sig eftersom den inte var lika tungt lastad.


Nu ska jag snart hem till en kompis på middag. Innan jag kliver på bussen ska jag hämta mina nya glasögon. Längtar efter att se om jag kommer att se bättre och se bättre ut med dem på näsan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar