fredag 15 oktober 2010

Om att vara kund eller samhällsmedborgare och människa

I början av 90-talet infördes nya sätt att organisera offentligt driven och finansierad verksamhet. Förenklat beskrivet reducerades förtroendevalda politikers inflytande till att bli styrelseledamöter i bolagsliknande företag, offentligt driven verksamhet blev marknadsstyrd och medborgare reducerades till kunder.

Jag förstår att patienter inom sjukvården och föräldrar till elever i skolan ibland tidigare känt sig maktlösa i offentligt drivna verksamheter och känt sig helt beroende av dem som arbetat i verksamheten. Det har funnits och finns brister i offentligt driven verksamhet. Men det finns andra och bättre sätt som ger medborgare reell makt och påverkansmöjligheter, istället för att reducera medborgare till kunder och förtroendevalda till bolagsledamöter.

Kunders makt beror på vilken position man har och vilka ekonomiska tillgångar man äger. Omorganiseringen av offentlig driven verksamhet till en marknad för olika aktörer är ett sätt att stärka det gamla klassamhället, där några har lägre människovärde än andra. Och dessutom et t sätt för några att öka sina vinster och sitt kapital.

En trolig utveckling nu när högerregeringen får sitta kvar är att den som kan betala mer får bättre vård, skola, omsorg. Inom sjukvården kan den som har gott om pengar försäkra sig och därmed köpa sig en bättre plats i kön. Skolor som har elever i kö, kan välja vilka elever man vill ta in först. Ju mindre pengar i offentliga sektorn, desto ovärdigare verksamhet för fattiga kunder med låg position i hierarkin. Sämre skolor, sämre sjukvård och sämre äldreomsorg för maktlösa kunder. Detta är mina farhågor om framtiden.

Jag tycker mig redan se att vissa kunder har liten påverkansgrad, medan andra kunder blåser upp sig och hotar med konsekvenser om de inte får sin vilja igenom. Inflytelserika elever hotar med att byta skola och klagar på andra som inte lever upp till samhällets smala normer. Patienter som är vana att ha makt ställer större krav på mer och bättre sjukvård, medan maktlösa, hukar och bönar och ber. Än så länge fungerar systemet någorlunda rättvist, men vad händer när nästa nedskärningsvåg kommer pga kapitalismens kriser.

Tänkte på detta när jag åkte tåg fram och tillbaka till Åre. Det gick inte att boka sovvagn från Åre till Uppsala på det vanliga nattåget. Några Stockholmare hade tidigare klagat hos konduktören på att de blev väckta när Uppsalaborna skulle gå av. SJ:s lösning blev att istället enbart erbjuda sittvagn till Uppsala. Alternativet till att boka sittvagn till Uppsala är att starta resan på ett tåg, byta tåg från Östersund till Ånge och sedan sitta nästan fyra timmar i Ånge från kl 21:52 till kl 01:47. Därefter åka sovvagn till Uppsala i fyra timmar. Eller så får man göra som jag, boka sovvagn till Stockholm med vanliga nattåget och kliva av i Uppsala, samtidigt med dem som åker sittvagn. Några Stockholmskunders klagan har alltså medfört att Uppsalaborna, som väl ses som mindra viktiga kunder hänvisas till sämre alternativ.

Jag fasar för när patienterna inom sjukvården generellt sätt reduceras till kunder. Då kommer ganska många att få sämre vård, medan sjukvården bockar och bugar för andra.Vi människor är sociala varelser som behöver varandra och mår bra av att vara solidariska. När vi reduceras till kunder på en marknad krymper vår medmänsklighet och vi tvingas i vissa fall att slåss för att överleva. Jag vill istället odla medmänsklighet, solidaritet och demokratiska förhållningssätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar