fredag 17 september 2010

Valet handlar om människosyn

För mig handlar valet och de olika ideologierna om människosyn. Jag är vänster för att jag tror på människors vilja att bidra till vårt gemensamma bästa. Trygga människor som har tillit till samhället behöver varken morötter eller piskor. Otrygga människor som inte fått den kärlek alla barn har rätt till, agerar däremot mer kortsiktigt och egoistiskt. Osäkerhet på sig själv, sina egna förmågor och osäkerhet på andra lägger grunden för girighet. Vi påverkas också av de normer som finns i samhället. Får jag ständigt höra att andra är giriga och behöver piskor för att prestera, så påverkar det min syn på andra människor.

Nuvarande moderatstyrda regering driver en politik som bygger klyftor mellan människor och minskar tilliten till att andra människor också är sociala varelser som vill bidra. Nuvarande regerings jobbpolitik handlar t ex bara om piskor och morötter. Arbetslösa och sjuka ska tvingas till arbete, annars förlorar de sina inkomster och får svälta, om man inte varit heltidspolitiker länge som jag eller högt uppsatt chef med fallskärm, för då har man inkomstförsäkringar livet ut.

Den borgerliga politiken visar också en brist på tillit till att demokratin fungerar och att det går att påverka beslut och inriktning genom saklig argumentation. Enligt borgerlig ideologi ska den som inte är nöjd med skolan eller vårdcentralen, istället för att få makt att påverka så att det blir bättre, byta skola eller byta vårdcentral. Jag tror på demokratiskt styrd offentlig verksamhet och vill inte ha marknadsstyrning av vård, skola och omsorg. Jag tycker också att marknadsstyrningen som nu ökar inom den skattefinansierade sektorn slår hårt mot dem som inte orkar leta efter en ny skola eller vårdcentral om den man går till undermineras av brist på tillräckligt med betalande kunder.

Alla har rätt till bra vård, skola och omsorg. Varje vårdcentral eller skola som tillåts förfalla för att de inte ses som attraktiva av tillräckligt många har barn och patienter som drabbas hårt av den nedrustning och till slut nedläggning som blir följden av marknadssystemet.

Jag är socialist men lika mycket feminist. Marknadssystem och tävling som metod för utveckling har sin grund i ett patriarkalt tänkande. Måns Andersson, evolutionsbiolog, som jag tidigare har citerat har tydliggjort det så bra när han säger ”evolutionsbiologisk teori pekar på att om män och kvinnor investerade lika mycket i sina barn och fråntogs möjligheten att ta makt över varandra så skulle det förr eller senare, minska manlig konkurrenskultur och våldsamhet. Det är alltså jämställdhetsarbetet som är grunden för att vi ska kunna utnyttja den frihet till fredlighet vår biologi medger, vårt samhälle förnekar oss.” Hela citatet finns på ”Om manlighet, våld och fredlighet”

För övrigt så såg jag på valdebatten i kväll och var jag inte vänsterpartist så skulle jag rösta på Mona Sahlin. Jag vill precis som Lasse Ohly ha Mona som stadsminister. Heja Mona, du gjorde många bra inlägg i kvällens debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar