onsdag 25 juli 2012

kapitalismens giriga fingrar på verkar oss alla vår vardag

Kapitalismens girighet och maktlystnad håller på att bryta ned förutsättningarna för mänsklig existens på vårt klot. Naturen utarmas och förgiftas, klimateffekterna av växthusgaser förstör förutsättningarna för att överleva för det mesta som lever idag, ekosystemtjänsterna slås sönder, m.m.

Kapitalismen och patriarkatet ökar ojämlikheten och försämrar hälsan för många. Ett samhälle som bygger sin grund i att några måste vara fattiga för att systemet ska fungera är ett sjukt samhälle. Vi bygger allt mer in oss i ett system som genomsyras av ekonomismen, istället för att bygga ett samhälle som är bra för människor och andra levande varelser. Demokratin får ständigt stå tillbaka för att öka den ekonomistiska tillväxten. Verktygen är falsk retorik. Många makthavare uttalar en sak för att det ger stöd, men konsekvenserna av besluten blir ofta något helt annat. Tilliten till samhällets och människors gemensamma förmåga att göra gott försvinner.

Kapitalismen omöjliggör t.ex. för många att uppnå ett rimligt boende. Tycker den här debattartikeln i min lokaltidning av en arkitektstuderande visar på viktiga problem, som är enkla att lösa om viljan finns.
Kapitalism och borgerlig marknadspolitik drabbar också mig som bröstcancerpatient. Mycket har blivit bättre sedan jag drabbades 1994, men politiken slår sönder de viktigaste delarna av utveckling och helhetssyn. Efter att mammografin privatiserades har de flesta fått vänta längre.

För mig tog det drygt tre veckor från jag kände två knölar i bröstet tills jag låg på operationsbordet. Nu tar det månader. Jag behövde aldrig köa och vänta. Ekonomismen styr idag sjukhusen i stället för människors hälsa.

Andra problem är privatiseringar av Apoteken och att dyrare läkemedel ska bytas ut. Servicen och tillgången till de läkemedel jag behöver fungerar sämre. Dessutom byts ständigt färg, form och namn på de läkemedel jag använder. Det tar tid och är stressande att veta när jag ska ta vad och hur de olika tabletterna ska se ut när jag ska ta mina mediciner. Med nästan 20 olika recept, där en del tas vid behov går det inte heller att göra klart i god tid. Är rädd att jag felmedicinerar.

Privata lösningar som bygger på vinst gör oss mer och mer beroende av kapitalistiska monopol idag. Vatten ses t ex som en vara och inte som en mänsklig rättighet. Nästan all organisering av aktiviteter är beroende av Facebook. Google har koll på dina behov, så att fler varor exponeras mot dig utifrån det som anses vara dina behov. Min dator föreslår vad jag ska skriva, köpa och göra. Kapitalismen och makthavare bygger ett samhälle, som styrs av vinst, istället för av dina behov. Människan har blivit till för marknaden. Först när tillräckligt många vill ha en förändring blir den möjlig. Om människor däremot bara ser till sina egna kortsiktiga behov, blir människoliv bara en kort epok på vårt klot.
Lotusblomma i botaniska trädgårdens tropiska växthus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar