måndag 11 juni 2012

Om relationer

Jag prioriterar mer och mer vad jag vill göra med mitt liv. En del i detta är att jag avslutar relationer, alternativt är mer tydlig i vilka människor jag vill umgås och samarbeta med. Människor jag inte gillar, försöker jag förhålla mig neutral till. Däremot kan det ingå i olika uppdrag och arbetsuppgifter jag har att samarbeta med människor jag inte gillar och då försöker jag uppträda korrekt och hålla distans till privatpersonen. Jag vill absolut inte utestänga människor från olika aktiviteter någon annan anordnar. Inte heller vill jag kränka eller skada någon. Däremot tänker jag varken vara inkännande eller engagera mig i människor som bara tar energi.

Tänker att egentligen gör vi nog mer skada än nytta när vi försöker ställa upp för och vara inkännande mot individer som vi egentligen inte gillar. För att lösa olika konflikter och utvecklas vidare behöver alla inblandade vilja både lyssna och framföra hur en själv ser på det som hänt.
Johannesört från min gamla trädgård

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar