onsdag 2 maj 2012

Kunskap är makt eller?

Har tidigare flera gånger bloggat om kunskap och makt, t ex Kan och vet bäst syndromet och Mer om duktighet och om kunskap och om Vetenskaplig kvalitet.  Jag tycker alltså att samhällsynen och normerna runt kunskapsbegreppet är viktigt.

När jag åkte hem på Valborgskvällen lyssnade jag på ett tal från Uppsalastudenternas Curator Curatorum, (den som leder studentnationernas samarbetsorgan kuratorskonventet) i direktsändningen i P1 från Gunillaklockan vid Uppsala Slott. Samtidigt passerade jag förbi nedanför med bilen.
Han pratade bl.a. runt texten som finns inskrivet vid ingången till aulan i universitetsbyggnaden, ”Att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större". Thomas Thorilds framförde denna devis 1794. Hittade en blogg om detta. Bloggare Mårtensson skriver ”att sentensen är en uppmaning att tänka logiskt och följdriktigt. Genom detta fångar uttrycket kärnan i det vetenskapliga förhållningssättet. Då blir det inte bara begripligt, då blir det ett uttryck för stor klokskap.”
Curator Curatorum anser t. ex att det gäller att fira Valborg rätt. Han kopplar uttrycket till kampanjen Varannan vatten. Tycker att det är bra att trycka på vikten av att om en dricker alkohol också dricka vatten, men vad är rätt sätt att fira Valborg på? Ur vems perspektiv? Utifrån vilken position?

Att Thomas Thorild skrev dessa bevingade ord år 1794 var inte fel, men att lyfta ”Att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större" idag, tycker jag varken känns logiskt eller följdriktigt om en inte vill konservera gamla "sanningar". Ska vi ha en fortsatt vetenskaplig utveckling, så ska väl alla gamla teorier ifrågasättas. Däremot är det inte fel att lära sig olika metoderför att utveckla det egna tänkandet. Det finns i princip inte några objektiva sanningar, men samtidigt är det viktigt med en reflekterande inställning till alla tyckanden, tycker jag. (som förstås också ofta grundar mina bloggar på mitt tyckande)

Mina skäl till att kunskap borde ge mer makt är att

  • Vi kan inte ständigt och jämt helt börja om från början, även om alla gamla sanningar behöver ifrågasättas
  • Reflekterad kunskap är viktigare än människors ständiga tyckanden och borde få ta mer plats i samhället
  • Allas röster har i teorin lika mycket värde och självklart ska allas röster väga lika mycket vid olika former av formaliserade beslut. Däremot behöver Jante motverkas och olika former av härskartekniker mot människor med reflekterad kunskap och erfarenhet motverkas.

Ett skäl till just denna blogg är nog att jag inte gillar att äldre människors erfarenheter och kunskap ibland värderas väldigt lågt. Likaså att unga pålästa reflekterande människor utsätts för härskartekniker av andra som tror sig knäckt alla koder. Ge mer plats åt människor oavsett de är unga med stor reflekterad kunskap men liten erfarenhet eller äldre med stor reflekterad erfarenhet men kanske inte lika uppdaterad kunskap. Och framförallt sluta sortera människor i olika fack utifrån ålder. Låt inte normer och stereotyper utifrån ålder styra vilka som väljs till makt och inflytande.

För övrigt har jag haft en lång dag, då jag också känt mig stark.
Hämtat från VI-skogens kortförsäljning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar