onsdag 4 april 2012

Om ekonomisk ideologi

I dagens lokaltidning läste jag debattartikeln ”Ekonomer är inga fysiker” av Martin Kragh, doktor i ekonomi.

Den ekonomiska vetenskapen – med sina numera avancerade matematiska modeller – har hjälpt oss att bättre förstå de komplicerade samband som summan av våra enskilda transaktioner ger upphov till. Men kunskap är inte statisk, den ger också makt att tolka och påverka världen. Det gäller i högsta grad ekonomisk kunskap.

Under 1900-talet har ekonomer haft en privilegierad ställning som rådgivare nära den politiska makten och näringslivets ledning. Ekonomiska teorier har allt oftare kommit att få ligga till grund för, eller motivera, beslut med stora konsekvenser för samhällsutvecklingen.”

Jag minns såväl 1991- 1994 års borgerliga regering, som framförde att det bara finns en enda möjlig väg över hur Sverige skulle styras ekonomisk. Samma enkla sanningar framförs idag och politiska makthavare vägrar ofta diskutera alternativ på ett seriöst sätt.

I söndags bloggade jag om att det är viktigt att också diskutera ekonomi utifrån människosyn.

Martin Kragh skriver också att ekonomi är en beteendevetenskap. Mänskligt beteende styrs av föreställningar som varierar både över tid och på olika platser. Och jag vill göra tillägget att beteendet också styrs av de politiska ideologier som ligger till grund för olika föreställningar om hur människor är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar