lördag 7 april 2012

Mediciner och nuläge

Började på denna blogg i förrgår, men har varit så trött så först nu är den färdig. Jag har fått några fler mediciner och tagit bort några. Min medicinlista är ganska lång och jag försöker förstå vad i mitt hälsotillstånd som beror på cancer och vad som är biverkningar av mina läkemedel.
Zarzio är en injektionsvätska jag ska ta i 10 dagar i sträck fr.o.m. torsdag kväll. Syftet är att stärka immunförsvaret, så att kroppen klarar 3 omgångar med Taxotere. De vanligaste rapporterade biverkningarna av detta läkemedel är lindrig till måttlig muskuloskeletal smärta.
Betapred är ett kraftigt verkande kortisonpreparat som hämmar inflammation och allergiska reaktioner. Jag ska lösa tabletter i vatten precis innan cellgiftbehandlingen med Taxotere och därefter ytterligare fyra gånger med 12 timmars mellanrum. Vanliga biverkningar är rubbningar i saltbalansen och att kroppens infektionsförsvar hämmas. Binjurebarkfunktionen kan påverkas och cushing-liknande symptom uppstå (månansikte, fettansamling på bålen). Våren 1999 fick jag månansikte av Betapred. Hade svårt att sova under behandlingen. Nu får jag lägre dos och har kortare behandlingsperiod. Slipper därför de värsta biverkningarna.Prednisolon är ett kortisonpreparat som motverkar och dämpar allergiska besvär, inflammationer och reumatiska besvär. Jag tar sedan april 20 mg per dag för att minska tröttheten. Vanliga biverkningar är vätskeansamling, högt blodtryck, påverkan på binjurebarkens hormonutsöndring, hudförtunning, försämrad sårläkning, rubbning i saltbalansen såsom för hög natriumhalt eller för låg kaliumhalt, för hög sockerhalt i blod och urin, benskörhet och muskelförtvining. Prednisolonets förmåga att hämma kroppsvävnadernas reaktioner mot inflammationer och infektioner kan medföra att infektioner blossar upp på nytt och att lokala begränsade infektioner sprids.

Taxotere har sitt ursprung i barren från idegran. Docetaxel hör till gruppen anti-cancerläkemedel som kallas taxoider. Jag får Taxotere via dropp en gång var tredje vecka.  Planen är att jag ska behandlas tre gånger och sedan gå över till andra cellgifter i tablettform.
Mycket vanliga biverkningar som jag också får/har fått är:
·         Infektioner, minskning i antal röda blodkroppar (anemi) eller vita blodkroppar (vilka är viktiga för att bekämpa infektioner) och trombocyter

·         sömnlöshet

·         domningskänsla eller myrkrypningar eller smärta i leder eller muskler

·         huvudvärk

·         smakförändring

·         inflammation i ögat eller ökat tårflöde

·         andfåddhet

·         näsblod

·         sår i munnen

·         orolig mage inklusive illamående, kräkningar och diarré, förstoppning

·         magsmärta

·         matsmältningsbesvär

·         håravfall 

·         rodnad och svullnad av handflator och fotsulor

·         förändring i färgen på naglarna och eventuell påföljande nagelavlossning

·         muskelsmärta eller värk; ryggvärk eller skelettsmärta

·         svullnad av händer, fötter, ben

·         trötthet; eller influensaliknande symtom

·         viktökning eller viktminskning

·         svampinfektion i munnen

Xeloda innehåller capecitabin, vilken i sig inte är cytostatisk. Först efter att kroppen absorberat capecitabin omvandlas det till ett aktivt anti-cancer medel (företrädesvis i tumörvävnad).  Jag tar Xeloda under två veckor av tre. Vanligaste biverkningarna är:

 • diarré, illamående, kräkningar, stomatit (sår i mun och hals) och buksmärta
 • feber, svaghet, dåsighet, huvudvärk, förnimmelser av domningar eller stickningar, smakförändringar, yrsel, sömnlöshet, förstoppning, vätskeförlust, munsår, inflammation i näsa och hals, bröstinfektion, depression, andfåddhet, näsblödning, hosta, rinnande näsa, blödning från tarmen, halsbränna, gaser i magen, muntorrhet, nagelpåverkan, värk i leder, bröst eller rygg och viktnedgång.
 • hand-fot syndromet (stickningar, känselbortfall, smärta, svullnad eller rodnad i handflatorna eller under fotsulorna), utslag, torr eller kliande hud
 • trötthet
 • aptitförlust (anorexi)

Dental är en fluorsköljningsvätska som jag har fått av min tandläkare för att skydda tandhalsarna och motverka att jag får käkbensinflammation. Även detta läkemedelkan  ha biverkningar, men jag tror knappast att jag påverkas. 

Calcichew är en tuggtablett som tillför kroppen kalcium och D-vitamin. Den kan försämra upptaget av andra läkemedel, men i övrigt är biverkningar sällsynta.

Fluconazol motverkar svampinfektioner orsakade av jästsvampar av arten Candida. Candida kan påverka olika inre organ och blodet. En kan också ha andra svampinfektioner i kroppen, såsom i bukhåla och i hjärnan som läkemedlet hjälper mot.

Fluconazol hjälper mot Candidainfektioner i ytliga slemhinnor hos patienter med nedsatt immunförsvar, t.ex.

- infektioner i mun, svalg och matstrupe

- infektioner i de övre luftvägarnas slemhinnor utan att lungorna omfattas

- och mot Candida i urinen.

Flukonazol kan snabbt förorsaka svår leverinflammation som kan leda till livsfarlig leversvikt. Dessutom kan det påverka effekten av andra läkemedel på ett negativt sätt. Jag tar Fluconazol för att minska Candidasvampen i munhålan. Brukar börja medicinera strax efter cellgiftbehandlingen och om jag inte har några stora problem avsluta efter 8 dagar. Idag är tungan knallvit, med lite brunt mitt på.

Fragmin är ett antitrombosmedel (medel mot blodpropp), som används för behandling av blodpropp i djupa vener (blodkärl) och lungor. Jag har tagit Fragminsprutor nästan varje kväll sedan juni 2006, då jag fick en bodpropp i vener precis ovanför min portacut. Hoppar över någon gång då och då för att det är jobbigt och gör lite ont med dessa sprutor.

Det är inga svåra biverkningar. Magen blir blå av alla stick och jag blöder lättare. 

Ipren verkar smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande. Vanliga biverkningar är trötthet, huvudvärk, magbesvär, diarré, illamående och hudutslag. Jag har nyss bytt smärtstillande läkemedel, från Citodon till ett morfinpreparat Dolcontin. Får inte ta Citodon tillsammans med morfin och använder därför Ipren vid tillfälligt behov.

Dolcontin innehåller morfin, som har en kraftigt smärtstillande effekt. Dolcontin används vid svår smärta såsom smärta vid cancer. Jag får ett depåpreparat som jag ska äta kontinuerligt morgon och kväll. Effekten av Dolcontin kan leda till beroende. Vid korrekt användning vid långvarig, svår smärta minskar risken för beroende. Jag har också fått ett recept på ren morfin tillfällig smärtlindrig.
Vanliga biverkningar är: Huvudvärk. Dåsighet, som brukar avta efter några dagar. Ofrivilliga muskelsammandragningar. Kramp i luftvägar, dämpad hostreflex. Buksmärtor, nedsatt aptit, förstoppning, obehagskänsla i övre delen av buken. Illamående och kräkningar, som brukar minska efter en tids medicinering. Svårighet att kasta vatten, muntorrhet, svettning, hudutslag, klåda. Sömnlöshet, kraftlöshet, desorientering.

Omeprazol tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”protonpumpshämmare”. Dessa verkar genom att reducera mängden syra som produceras i magen. Jag brukar äta en tablett dagligen i några dagar när jag får en ny behandling. 
Biverkningarna verkar inte särskilt problematiska, men det står att en inte bör medicinera med omeprazol i mer än 14 dagar. Huvudvärk. Påverkan på mage eller tarm: diarré, magsmärta, förstoppning, väderspänningar (gasbildning). Illamående eller kräkningar.


Primperan är ett antiemetikum (medel mot kräkningar och illamående) som hämmar illamående och kräkningar genom sin effekt på hjärnan, samtidigt som mag-tarmkanalens rörelseaktivitet förbättras.
Vanliga biverkningar är dåsighet, allergiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock, kraftlöshet, diarré, menstruationsstörningar, mjölkflöde ur brösten även utan amning, förstoring av bröstkörtlarna hos män. Extrapyramidala reaktioner som t ex. onormala muskelspänningar (dystoni), rörelsesvårigheter (dyskinesi), oförmåga att sitta stilla (akatisi), onormala rörelser av huvud och hals (Parkinsons syndrom) kan förekomma speciellt hos barn och ungdomar, men försvinner då man avslutar behandlingen. 


XGEVA är injiceras subkutant var fjärde vecka. Sedan hösten 2011 får jag detta läkemedel istället för Bondronat som jag tagit dagligen i över 10 år. Ges till vuxna patienter med cancer för att förhindra de allvarliga komplikationer som skelettmetastaser kan orsaka (till exempel frakturer, tryck på ryggmärgen eller behovet av strålbehandling eller kirurgi).
Kända biverkningar
 • spasmer, ryckningar eller kramper i musklerna och/eller domningar eller stickningar i fingrar, tår eller runt munnen. Sådana symtom kan vara tecken på låga kalciumhalter i blodet.
 • smärta i munnen och/eller käken, svullnad eller oläkta sår i munnen eller käken, domningar eller en tung känsla i käken, eller lösa tänder. Sådana symtom kan vara tecken på skelettskada i käken (osteonekros).

Vanliga biverkningar
 • andnöd,
 • diarré.
 • låga halter av fosfat i blodet (hypofosfatemi),
 • ihållande smärta och/eller att sår i munnen eller käken inte läker,
 • tandutdragning,
 • kraftig svettning.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1av 100 personer):
 • väsljud eller andningssvårigheter; svullnad i ansiktet, läpparna, tungan eller andra delar av kroppen; utslag, klåda eller nässelutslag på huden (tecken på allergiska reaktioner).

1 kommentar:

 1. Hej!
  Det var en tung läsning, måste ha tagit på krafterna bara att skriva detta! Förstår att det är svårt att bena ut vad som är symtom på biverkningar eller sjukdomen. Du har haft det tufft många är - och ovissheten måste vara fruktansvärt jobbig. Det är bra att du skriver om lite politik och annat ibland för att få lite distans. För jag tror ingen människa orkar tänka på sjukdom hela tiden. Har själv varit svårt sjuk, har även flera kroniska sjukdomar. Men jag försöker tänka friskt, det som ÄR friskt hos mig - det jag kan göra. Då känns det lättare. Jag hoppas att det vänder för dig igen, för det kan det faktiskt göra. Du är en seg kvinna och har klarat mycket mer än vad många skulle göra. Jag är likadan själv, ger aldrig upp!
  Ha en fortsatt bra helg, så bra som du kan. Var kärleksfull och omtänksam mot dig själv, det är du värld.
  Kerstin

  SvaraRadera