lördag 14 april 2012

Intressanta artiklar och program

Vapenexporten

Svenska  Freds har stor medlemstillströmning, vilket ökar förutsättningarna att få stopp på vapenexporten till länder som inte är i närheten till att leva upp de mänskliga rättigheterna. Skulle kravet för förbud av svensk vapenexport gälla alla länder som inte följer de mänskliga rättigheterna skulle väl knappast ett enda NATO-land bli godkänt för vapenexport.  

56 procent av svensk krigsmaterielexport under 2011 gick till 20 länder som den amerikanska organisationen Freedom House klassade som ickedemokratier, däribland Brunei, Förenade arabemiraten, Saudiarabien och Pakistan.Totalt exporterade Sverige för 7 785 miljoner kronor under 2011 till icke demokratiska länder

”Sverige ställer sig genom vapenexporten till diktaturer på förtryckarnas sida. Det borde vara en självklarhet att inte beväpna regimer som fängslar, torterar eller avrättar människor som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter.”

Läs mer i deras Nyhetsbrev och studera deras statistik över den kraftigt ökade vapensexporten.

Flyktingtragedi blir till rättsfall
Minst 1500 människor förlorade livet när de försökte korsa Medelhavet under 2011. Den 27 mars förra året tvingades 72 människor fly det tilltagande kaoset och våldet i Libyen. De kom ursprungligen från bland annat Etiopien, Eritrea och Ghana och bordade en gummibåt och satte kurs mot den italienska ön Lampedusa. Men resan förvandlades snabbt till en mardröm när de tappade kontrollen över båten och började driva, utan bränsle, mat eller dricksvatten, skriver Fria Tidningen.

Ett nödsamtal från en av passagerarna plockades upp av den italienska kustbevakningen, som meddelade båtens belägenhet och position till fartyg i närheten. Budskapet upprepades var fjärde timme de följande tio dagarna utan att någon undsättning kom.

”På den nionde dagen passerade ett militärfartyg utan att hjälpa de svältande och törstande passagerarna. Då hade flera av dem redan dött. När båten till slut spolades upp på stranden i Libyen efter två veckor på drift vara bara elva av passagerarna vid liv, varav två dog strax efteråt.”

En utredning visar att nödrop gick ut till Nato-anknutna skepp, tvärtemot vad Nato tidigare hävdat. Nu har fyra av de överlevande passagerarna beslutat att ta fallet till domstol i Frankrike, med stöd av en koalition av människorättsgrupper.

Skönt att det finns människor som vägrar acceptera NATO:s och EU:s oacceptabla brister i att skydda och rädda människoliv. Varje vittnesmål om den cyniska flyktingpolitikens konsekvenser borde göra ont i varenda människa. Men för moderaterna i den svenska regeringen är det viktigare att fortsätta sälja vapen till de länder och de krig som tvingar människor på flykt mot Fort Europa. Tillväxt har blivit viktigare än människoliv och mänskliga rättigheter, svensk tillväxt så att vi rika svenskar har råd att fortsätta konsumera mera och förbruka vårt klot.

Bra debattartikel om Sveriges biståndspolitik
Sten Rylander, tidigare ambassadör i  Zimbabwe skriver i en debattartikel i dagens UNT att han hört från ganska många människor de senaste tv åren att det finns en dold agenda i biståndsministerns politik. Många misstänker att Gunilla Carlssons egentliga syfte är att köra Sida och biståndet i botten.

”Flera av det svenska biståndets paradgrenar har nedmonterats under bara några få år. Till exempel har kulturbiståndet – där Sverige länge var en stolt och internationellt respekterad aktör – praktiskt taget upphört, i alla fall som ett dynamiskt instrument i Sidas arsenal. Och stödet till forskning – där Sida och SAREC låg i internationell framkant in på 2000-talet – undermineras genom avskaffandet av en organisatoriskt sammanhållen kompetens inom Sida.”

På många håll ute i världen sågs Sverige länge som en förnyare, innovatör och aktör för ett relevant utvecklingsbistånd inom jordbruk och livsmedelsförsörjning. Detta byggde framför allt på kunskap om länderna och deras situation. I dag klagar många över att Sverige har förlorat den kompetensen och rollen. Vi har blivit en i mängden där tjänstemännen i första hand styrs av byråkratiska regler, rapportskrivande och interna uppföljningar, I stället för att ha tid att vara ute i ”verkligheten”. Det är endast i kontakten med verkligheten som ett bra, realistiskt bistånd formas, inte av ideologiska resultatagendor.
Han avslutar med att fler behöver höras för att vända en negativ utveckling, som demoraliserar alla dem som vill fortsätta att engagera sig för internationell solidaritet, utveckling och rättvisa.

Förälder och rullstolsburen
Min lokal innehöll i onsdags reportaget ”Förälder utan hinder”. En av föräldrarna var utsatt för kraftiga påtryckningar för att hon skulle göra abort, när hon var på mödravårdscentralen på Ackis. Hennes son föddes för tidigt och hon tror det beror på stressen hon utsattes för från sjukvårdens sida. De andra två rullstolsburna som är intervjuade är män. En av fäderna  fick en dotter strax efter att han råkat ut för en olycka som gjorde honom rullstolsburen. Hon är vuxen nu och för henne har det alltid varit normalt att ha en pappa i rullstol. Vi har sett till att hitta lösningar, säger hon.

Det som däremot inte borde vara normalt är att många funktionshindrade utestängs från förskolor och skolor, de utestängs från möjligheten att stödja barnen i skolan eller får söka upp speciellt utrustade skolor. Tänk om mamman tvingats göra abort, hur hade det upplevts av andra rullstolsburna. Och hur känns det för hennes son att sjukvården försökte förhindra att han fick födas. Det behövs fler funktionsnedsatta som inte ser sina skador som hinder för att få bli föräldrar. Ingen människa som har en mental och somatisk kapacitet att vara förälder borde hindras från att såväl föda barn som att vara förälder fullt ut.

Ojämlikhetens konsekvenser
Vetenskapsradion Forums sändning idag i P1 visade på att ett jämlikare samhälle räddar liv. Under 40 år har ojämlikheten ökat, liksom hälsoskillnaderna. Ett stort skäl till att underordnade grupper mår sämre beror på att en lider av opåverkbar stress och en liten skillnad beror på mat, rökning och alkohol. En grupp där skillnaden i dödlighet är tydlig gäller bröstcancerdrabbade kvinnor., vilket jag tidigare bloggat om. Dagens orimliga orättvisa ekonomiska villkor kommer att spä på dödligheten. Hur många av dagens sjukskrivna och arbetslösa kommer att dö i förtid p.g.a. regeringspolitiken undrar jag?

Att ta hand om varandra. Så heter Elin Forsells utställning på Galleri 1.  Ska gå dit och njuta av Elins underbara konstverk om kroppen orkar och tiden räcker. Hennes bilder gör mig glad och ger mig kraft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar